Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ικανότητες διατηρημένης ακουστικής προσοχής παιδιών με φωνολογική διαταραχή και παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5,00 έως 7,00 ετών, με μητρική γλώσσα την ελληνική

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
dc.contributor.author ΜΠΙΛΟΥΣΙ, ΑΝΤΖΕΛΑ
dc.contributor.author ΣΙΑΜΟΥ, ΝΑΤΑΛΙΑ
dc.date.accessioned 2018-02-12T09:11:47Z
dc.date.available 2018-02-12T09:11:47Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6328
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, ο βασικός στόχος είναι η μελέτη των ικανοτήτων διατηρημένης ακουστικής προσοχής παιδιών με φωνολογικές διαταραχές και η σύγκρισή τους με παιδιά τυπικού πληθυσμού. Αυτός ο τομέας της ακουστικής προσοχής έχει μελετηθεί σε πολύ μικρό βαθμό στην παγκόσμια βιβλιογραφία, και ακόμα λιγότερο στην ελληνική. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 43 παιδιά με αμιγείς φωνολογικές διαταραχές και 43 παιδιά τυπικού πληθυσμού, ηλικίας 5,00 εώς 7,00 ετών, με μητρική γλώσσα την ελληνική. Οι δοκιμασίες που χρησιμοποιήθησαν για αξιολογητικούς λόγους ήταν μια ανεπίσημη ανιχνευτική δοκιμασία άρθρωσης, μια ανεπίσημη ανιχνευτική δοκιμασία απραξίας και η κλίμακα Coloured Progressive Matrices (CPM) της δοκιμασίας Raven’s Educational (Raven, 1998) για την αξιολόγηση της μη-λεκτικής νοημοσύνης. Για τον βασικό σκοπό της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η υποδοκιμασία «Περπάτα, Μην Περπατάς» (Walk, Don’t Walk) της δοκιμασίας αξιολόγησης καθημερινής προσοχής για παιδιά TEA-Ch. Η υποδοκιμασία αυτή μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε στην ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, έδειξαν ότι δεν υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στις ικανότητες ακουστικής προσοχής και τις φωνολογικές ικανότητες των υποκειμένων του συγκεκριμένου δείγματος. Ακόμα, φάνηκε ένας μέτριος βαθμός θετικής συσχέτισης ανάμεσα στη μη-λεκτική νοημοσύνη των υποκειμένων και στις ικανότητες διατηρημένης ακουστικής προσοχής. Τέλος, ο παράγοντας του φύλου δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στις επιδόσεις των υποκειμένων του πληθυσμού με φωνολογικές διαταραχές, αλλά ούτε και του τυπικού. Η έρευνα αυτή δίνει μια ώθηση για την περαιτέρω μελέτη της γλωσσολογικής πλευράς των φωνολογικών ικανοτήτων, καθώς και της δυσλεξίας, εφόσον τα αποτελέσματά της δεν υποστηρίζουν κάποιον συσχετισμό με τις ακουστικές ικανότητες. Καθώς εμπλέκονται ζητήματα αξιοπιστίας της έρευνας, προτείνεται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα και καλύτερες συνθήκες χορήγησης.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαταραχές φωνής el
dc.subject Ακουστική προσοχή el
dc.title Ικανότητες διατηρημένης ακουστικής προσοχής παιδιών με φωνολογική διαταραχή και παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5,00 έως 7,00 ετών, με μητρική γλώσσα την ελληνική el
dc.title.alternative Sustained auditory attention abilities in children with phonological disorder and typically developing children, aged 5;00- 7;00 years, with greek as a native language el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου