Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ικανότητες διατηρημένης ακουστικής προσοχής παιδιών με φωνολογική διαταραχή και παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ηλικίας 5,00 έως 7,00 ετών, με μητρική γλώσσα την ελληνική

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου