Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αεροδυναμική μελέτη και προσομοίωση συμπεριφοράς πτερύγων χρησιμοποιώντας κώδικα CFD και πιστοποίηση με πειραματικά αποτελέσματα

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές