Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Στραβοσκούφης, Αθανάσιος
dc.contributor.author Παρδάλη, Ευαγγελία
dc.contributor.author Μάρκου, Σοφία
dc.date.accessioned 2018-03-29T11:09:02Z
dc.date.available 2018-03-29T11:09:02Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6435
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το έργο και τη δράση μιας πολύ σημαντικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι μία διεθνής ανθρωπιστική ομάδα εθελοντών που παρέχει ιατρική, φαρμακευτική και ψυχολογική περίθαλψη σε πληθυσμούς που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη. Ξεκινώντας από μία μικρή ομάδα Γάλλων γιατρών και δημοσιογράφων, το 1971, κατέληξε να είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπιστικής βοήθειας, με τμήματα σε όλο τον κόσμο. Βασικές αρχές της φιλοσοφίας τους, οι οποίες καθοδηγούν το έργο τους είναι η αμεροληψία, η ουδετερότητα και ο σεβασμός στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας. Λόγω του ιατρικού χαρακτήρα της βοήθειας που παρέχει, η ομάδα αποτελείται από γιατρούς, νοσηλευτές, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η ανταπόκριση σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, η δράση τους έχει διευρυνθεί ώστε να περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα προγράμματα, όπως η αντιμετώπιση του AIDS και της χολέρας. Τέλος, οι ΓΧΣ δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, παρέχοντας ιατρική βοήθεια σε πληθυσμούς που αντιμετωπίζουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης ή που δε διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα και δομές για την παροχή υπηρεσιών υγείας στον πληθυσμό. Abstract The purpose of this paper is to present the work and actions of a very important Non Governmental Organization, Médecins Sans Frontières. MSF is an international humanitarian group of volunteers who provide medical, pharmaceutical and psychological care to populations in emergency. Starting from a small group of French doctors and journalists in 1971, it turned out to be one of the largest humanitarian network, with parts worldwide. Fundamentals of the philosophy that guide their work is impartiality, neutrality and respect the medical code of ethics. Due to the medical nature of its assistance, the team consists of doctors, nurses, psychologists and social workers. Although the initial objective was to respond to emergency situations, their action has expanded to include long-term programs, such as the treatment of AIDS and cholera. Finally, MSF is active in many countries, providing medical assistance to people facing emergencies or who do not have the necessary means and structures for providing health services to the population. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές (Μελέτη περίπτωσης) - Ελλάδα - Γιατροί χωρίς σύνορα el
dc.subject Εθελοντισμός el
dc.subject Organization, Non Governmental - Médecins Sans Frontières el
dc.subject Volunteers el
dc.title Medecins sans frontieres : Γιατροί χωρίς σύνορα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου