Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αγροτουρισμός, τάσεις και προοπτικές.Μελέτη περίπτωσης

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
dc.contributor.author ΚΙΤΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ
dc.contributor.author ΠΟΝΑΜΟΡΕΝΚΟ, ΚΡΙΣΤΙΝΑ
dc.date.accessioned 2018-04-17T07:00:33Z
dc.date.available 2018-04-17T07:00:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6458
dc.description.abstract Ο τουρισμός, το σύνολο δηλαδή των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από άτομα που ταξιδεύουν εκτός τόπου κατοικίας, αποτελεί πηγή εσόδων για πολλές οικονομίες κρατών. Η οικονομική συνεισφορά του χωρίζεται σε άμεση, με την εσωτερική διακίνηση του χρήματος, σε τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες και σε έμμεση, με τις επενδύσεις στην τουριστική βιομηχανία. Το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα, παρατηρείται οτι συνεχώς αυξάνεται με κορύφωση το 2027. Επιπλέον, σε επαγγελματικό επίπεδο, ο τουρισμός αναμένεται να υποστηρίζει μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας παγκοσμίως αλλά και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Στην άνθιση του τουρισμού σημαντικό ρόλο έχουν τα κανάλια διανομής, τα οποία καθιστούν ακόμα πιο εύκολη την διαδικασία υλοποίησης κάποιας τουριστικής δραστηριότητας. Ο αγροτουρισμός ορίζεται ως μία γεωργική δραστηριότητα ή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρο σε κάποιο αγρόκτημα. Υπάρχουν αρκετά είδη αγροτουρισμού για παράδειγμα, ο γεωργικός τουρισμός και ο τουρισμός εξοχής. Ο αγροτουρισμός ανθίζει κυρίως σε χώρες όπως η Ελβετία, η Ινδία ή η Ιταλία, οι οποίες είναι χώρες στενά συνδεδεμένες με την αγροτική παραγωγή. Ο αγροτουρισμός είναι αρκετά σημαντικός για ένα κράτος, διότι δίνει ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης, κίνητρα στους παραγωγούς και βοηθά στην διατήρηση της γεωργικής κληρονομιάς. Υπάρχουν όμως και ορισμένες δυσκολίες με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού, όπως οτι τα επίπεδα θορύβου αυξάνονται. Επιπλέον ο αγροτουρισμός δίνει και ευκαιρίες εσόδων με τη πώληση αγροτικών και ειδικών προϊόντων, με τη διασκέδαση βασισμένη στη φύση και με έσοδα απο εστίαση. Στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί ο αγροτουρισμός , ιδιαίτερα το 1990 όπου η κοινωνική αγροτική πολιτική άρχισε να επιδοτεί τους πρώτους αγρότες. Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε μία έρευνα στην οποία επιλέξαμε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα, κάνοντας μια τηλεφωνική συνέντευξη με το Πρόεδρο του καταλύματος “Eumelia”. Το “Eumelia” είναι ένα κατάλυμα που βρίσκεται στη περιοχή Σκάλα Λακωνίας, το οποίο χαρακτηρίζεται απο μία παραδοσιακή αγροτική αρχιτεκτονική και χρησιμοποιεί οικολογικές μορφές ενέργειας. Μέσω κάποιων ερωτήσεων, όπου σχετικά με τις τιμές του, τους τρόπους διαφήμισης του καταλύματος και τις πληρότητές του, μπορέσαμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα. Μετά την ανάλυση των ερωτήσεων, καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα για τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα. Όπως, οτι η έννοια του αγροτουρισμού στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη. Αυτό όμως δεν σημαίνει οτι τα καταλύματα αγροτουρισμού, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες δεν αγγίζουν πληρότητες της τάξεως 100%. Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να αυξήσουν τη κερδοφορία τους εντάσσοντας υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τη φύση, δραστηριότητες που αφορούν την γεωργία και με τη πώληση δικών τους τοπικών προϊόντων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αγροτουρισμός el
dc.title Αγροτουρισμός, τάσεις και προοπτικές.Μελέτη περίπτωσης el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου