Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία πρότυπου ψηφιακού ταξιδιωτικού οδηγού χρησιμοποιώντας εργαλεία του συμμετοχικού διαδικτύου (web 2.0).Μελέτη περίπτωσης ο νομός Αττικής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΝΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΜΑΡΤΑ, ΑΝΤΖΕΛΑ
dc.date.accessioned 2018-06-18T08:11:20Z
dc.date.available 2018-06-18T08:11:20Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6636
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προπτυχιακών σπουδών του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το θέμα της πραγματεύεται τους ταξιδιωτικούς οδηγούς και τη σημασία τους στην τουριστική βιομηχανία, την μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή και τη συμβολή του συμμετοχικού διαδικτύου. Εάν ο τουρισμός εξεταστεί προσεκτικά, θα διαπιστωθεί ότι αποτελεί ένα "Σύνθετο" δραστηριοτήτων προϊόντων και παραγωγικών μονάδων που προσφέρει μια τουριστική εμπειρία σε μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ατόμων. Για αυτό το λόγο αποσαφηνίζονται οι ορισμοί του τουριστικού προϊόντος και των ειδών του. . Οι ταξιδιωτικοί οδηγοί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής κουλτούρας. Ως καλύτερη μέθοδο μελέτης τους, θα αποτελέσει η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού οδηγού. Το θέμα της παρούσας εργασίας αφορά σε πολλές διαστάσεις του παγκόσμιου ιστού και γι ́ αυτό και γίνεται μία προσπάθεια αποσαφήνισης όρων όπως είναι το διαδίκτυο, ο παγκόσμιος ιστός, το συμμετοχικό διαδίκτυο, η εξέλιξή του και τα προγραμματιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή του. Η έλευση του διαδικτύου και των τεχνολογιών του (web 2.0) μετέτρεψε την αναγνωστική εμπειρία σε μία διαδραστική εμπειρία αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένας τουριστικός οδηγός. Η τουριστική βιομηχανία, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, ενσωμάτωσε τη νέα γενιά διαδικτύου για τη δημιουργία ελκυστικότερων και αμεσότερων τουριστικών προϊόντων. Δυναμικές ιστοσελίδες, blogs και κοινωνικά δίκτυα είναι μερικές από τις εφαρμογές του συμμετοχικού διαδικτύου που έχουν αλλάξει τον τρόπο που εφαρμόζεται η τουριστική πληροφορία, αλλά και ο τρόπος που δημιουργούνται, οργανώνονται και καταναλώνονται τα τουριστικά προϊόντα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ψηφιακός ταξιδιωτικός οδηγός el
dc.title Δημιουργία πρότυπου ψηφιακού ταξιδιωτικού οδηγού χρησιμοποιώντας εργαλεία του συμμετοχικού διαδικτύου (web 2.0).Μελέτη περίπτωσης ο νομός Αττικής el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου