Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Απόψεις των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο πλαίσιο των σπουδών τους: διαπιστώσεις και προτάσεις

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Bάθη, Παναγιώτα
dc.contributor.author Δούλου, Παναγιώτα Α.Μ. 15728
dc.date.accessioned 2018-07-06T10:16:18Z
dc.date.available 2018-07-06T10:16:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/6723
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία σκοπό έχει τη λεπτομερή μελέτη της έννοιας της δημιουργικότητας μέσα από το φάσμα μελέτης διαφόρων παιδαγωγικών και ψυχολογικών ερευνών και μελετών από γνωστούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους. Πιο συγκεκριμένα, στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των στάσεων των φοιτητών του Ιδρύματος σε σχέση με τον βαθμό προώθησης της δημιουργικότητας στο πλαίσιο των σπουδών τους. Προκειμένου να κατανοηθεί το περιεχόμενο της μελέτης δόκιμο ήταν να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής και εμπεριστατωμένη μελέτη του όρου «δημιουργικότητα» σε συνδυασμό με τις βασικές συνιστώσες που της. Επιπλέον, περιγράφηκε εκτενώς η συμβολή του εγκεφάλου ως ανθρώπινο όργανο στη προαγωγή, καλλιέργεια και διάχυση της δημιουργικότητας ενώ ορίστηκε και η δημιουργικότητα σε συνδυασμό με τη χαρισματικότητα, με τη παράλληλη μελέτη των συμπεριφοριστικών και μαθησιακών χαρακτηριστικών των χαρισματικών – ταλαντούχων ατόμων. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε μια εκτενής αναφορά στη δημιουργικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης και στην αλληλένδετη μεταξύ τους σχέση τονίζοντας ιδιαίτερα τους τρόπους ενίσχυσής της στην ανώτατη εκπαίδευση. Εν κατακλείδι, παρουσιάστηκε η συμβολή διαφόρων προγραμμάτων, που εμπεριέχουν την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο σημαντικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι τα προγράμματα Erasmus και Comenius και μελετώντας το περιεχόμενο και τη συμβολή τους. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Δημιουργικότητα - Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια el
dc.subject Προγράμματα δημιουργικότητας - Οργανισμοί, Διεθνείς el
dc.subject Erasmus el
dc.subject Comenius el
dc.title Απόψεις των φοιτητών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας στο πλαίσιο των σπουδών τους: διαπιστώσεις και προτάσεις el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου