Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

E-marketing και marketing plan: Η περίπτωση των ZARA και των H&M

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ
dc.contributor.author ΤΣΑΛΤΑ, ΜΑΡΙΑ
dc.date.accessioned 2018-11-08T08:37:35Z
dc.date.available 2018-11-08T08:37:35Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7131
dc.description.abstract Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια και αναφέρεται στο marketing plan και ηλεκτρονικό marketing, στους καταναλωτές ως προς αυτό, αλλά και σε έρευνες για τη στρατηγικής μαρκετινγκ που χρησιμοποιεί ο Zara και τα H&M. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του e-marketing καθώς και σε ορισμούς κάποιων από τους βασικούς όρους. Επίσης αναφέρουμε την σχέση που έχει το διαδίκτυο με το ηλεκτρονικό marketing. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το μίγμα marketing σε σχέση με το μίγμα του e- marketing. Στην συνέχεια αναπτύσσονται οι λειτουργίες του Marketing, όπως επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο λόγος περνάει στους καταναλωτές, στις κατηγορίες αυτών ως προς διάφορα κριτήρια, στην αγοραστική συμπεριφορά τους και στην διαδικασία λήψης αποφάσεων αυτών. Στο τέταρτο κεφάλαιο, υπάρχει το πρακτικό μέρος της πτυχιακής σύμφωνα με έρευνες που έκανα πάνω στο Ζαρα και τα Η&Μ. Στην ιστορία τους, στη αξιολόγηση αυτών και το αντίκτυπο που έχει στους καταναλωτές – πελάτες. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο, έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα – συμπεράσματα, όσο αφορά τις στρατηγικές μαρκετινγκ των δυο εταιριών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ el
dc.subject Καταναλωτική συμπεριφορά el
dc.title E-marketing και marketing plan: Η περίπτωση των ZARA και των H&M el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου