Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η χρήση των λέιζερ στην οφθαλμολογία και στην παιδιατρική

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Θανόπουλος, Ιωάννης
dc.contributor.author Αποστόλου, Στέλλα Χριστίνα
dc.date.accessioned 2018-11-15T09:38:59Z
dc.date.available 2018-11-15T09:38:59Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7166
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει την εφαρμογή των λέιζερ στην επιστήμη της οφθαλμολογίας και της παιδιατρικής. Για την ενδελεχή ανασκόπηση του εν λόγω θέματος κρίνεται αρχικά αναγκαία η αναφορά στην φυσιολογία του οφθαλμού καθώς και η καταγραφή των ποικίλων ειδών λέιζερ, με σύντομη ιστορική αναδρομική μελέτη. Στη συνέχεια, θα επισημανθούν οι χρήσεις λέιζερ διεξοδικά με βάση την εκάστοτε πάθηση. Έπειτα θα γίνει λόγος ειδικά για τα παιδιά, για τις ιδιαιτερότητες αυτής της πληθυσμιακής ομάδας, αναφορικά πάντα με τις πιθανότητες εκδήλωσης οφθαλμολογικών παθήσεων, αφού πρώτα συγκεκριμενοποιηθούν οι ίδιες, οι παθήσεις. Τέλος, θα αναχθούν συμπεράσματα περί της εφαρμογής των λέιζερ και σχετικά με ενδεχόμενες επικείμενες βελτιώσεις στον τομέα της οφθαλμολογίας, με γνώμονα και απώτερο σκοπό την ίαση της εκάστοτε πάθησης των ασθενών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ el
dc.subject Λέϊζερ el
dc.subject Παιδιατρική el
dc.subject Οφθαλμολογικές παθήσεις el
dc.title Η χρήση των λέιζερ στην οφθαλμολογία και στην παιδιατρική el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου