Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μουρκούσης, Γεώργιος
dc.contributor.author Γαραντωνάκης, Αντώνιος Α.Μ. 15384
dc.contributor.author Καλαφάτης, Νικόλαος Α.Μ. 15418
dc.date.accessioned 2018-11-26T10:12:21Z
dc.date.available 2018-11-26T10:12:21Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7208
dc.description.abstract Μία νέα έννοια η οποία αποκτά συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον είναι αυτή του Gamification και η εφαρμογή του σε διάφορους τομείς είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την έννοια του Gamification στα πληροφοριακά συστήματα και όλα τα συστατικά στοιχεία που το αποτελούν και το στηρίζουν κατά την εφαρμογή του. Η εξέλιξη του Gamification οφείλεται στην συνεχή ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων από όλες τις ηλικίες καθώς επίσης και της εικονικής πραγματικότητας και των 3D χώρων. Το Gamification εφαρμόζεται σε διάφορους τομείς και εταιρείες. Πολλά Πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούν το Gamification ως ένα χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο με την ενσωμάτωση μηχανισμών ή και χαρακτηριστικών παιχνιδιού σε δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το παιχνίδι, με στόχο την εξεύρεση λύσεων μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς των χρηστών, καθώς και την αύξηση της συμμετοχικότητας και της δέσμευσης τους. Η διάδοσή του έγινε πολύ γρήγορα και βρήκε ανταπόκριση σε πληροφοριακά συστήματα, σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία, τα κοινωνικά δίκτυα, το Marketing κλπ. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Gamification el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Κοινωνικά δίκτυα el
dc.title Gamification σε πληροφοριακά συστήματα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου