Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αξιολόγηση φήμης τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απο αναφορές στο web

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΣΤΑΜΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
dc.contributor.author ΚΑΡΑΤΖΙΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
dc.contributor.author ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ
dc.contributor.author ΜΟΥΡΤΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
dc.date.accessioned 2018-11-28T10:32:32Z
dc.date.available 2018-11-28T10:32:32Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7220
dc.description.abstract Είναι γεγονός πως η ανάπτυξη του διαδικτύου ανέδειξε νέα εργαλεία επικοινωνίας και καινούριους διαύλους ανταλλαγής απόψεων. Η ανάγκη αξιοποίησης, μέσω αυτοματοποιημένων τεχνικών, του τεράστιου όγκου δεδομένων που υπάρχουν στο διαδίκτυο είναι πλέον επιτακτική. Μέσω της Ανάλυσης Συναισθήματος (Sentimental Analysis), η ανίχνευση της πολικότητας ενός κειμένου, με σκοπό την εξαγωγή της υποκειμενικής άποψης του ατόμου που την έχει δημοσιεύσει, ως προς ένα θέμα, είναι εφικτή. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μία προσπάθεια ανάπτυξης εφαρμογής με σκοπό την κατηγοριοποίηση των συναισθημάτων που έχουν οι φοιτητές για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέσα από δεδομένα που προέρχονται από ιστοσελίδες του Facebook. Οι αλγόριθμοι που δημιουργήθηκαν βασίστηκαν σε έτοιμα εργαλεία (Web Crawler και APIs) και φάνηκαν να εξάγουν αληθοφανή αποτελέσματα. Τέλος, προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα της εφαρμογής ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επιλέχθηκε να διεξαχθεί και ένα ανάλογο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο. Μέσα από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου αναδείχθηκε η εγκυρότητα της εφαρμογής και έγινε δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον δεδομένων που δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν από το σύνολο των αλγορίθμων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ανάλυση συναισθήματος el
dc.subject Τριτοβάθμια εκπαίδευση el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.title Αξιολόγηση φήμης τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας απο αναφορές στο web el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου