Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υδροπονικής καλλιέργειας ποικιλιών κρεμμυδιού (Allium cepa)

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σαλάχας, Γεώργιος
dc.contributor.author Γιαννόπουλος, Ορέστης
dc.contributor.author Ανδρέου, Νικόλαος
dc.date.accessioned 2018-12-14T10:25:30Z
dc.date.available 2018-12-14T10:25:30Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7289
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελείται από έξι (6) κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στην υδροπονική καλλιέργεια του κρεμμυδιού (Allium cepa, L.). Το πρώτο (1ο) κεφάλαιο περιλαμβάνει μια σύντομη εισαγωγή άλλα και πληροφορίες σχετικά με το κρεμμύδι. Επίσης περιγράφεται αναλυτικά η καλλιέργεια του, όπως οι τρόποι πολλαπλασιασμού, φύτευσης, συγκομιδής κλπ. Στο δεύτερο (2ο) κεφάλαιο αναλύεται λεπτομερώς η ιστορία αλλά και η καλλιεργητική τεχνική της «Υδροπονίας» όπου περιγράφονται οι υδροπονικές μέθοδοι καλλιέργειας. Στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι τεχνικές και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για το πείραμα, οι προετοιμασίες του συστήματος επίπλευσης (float system), το οποίο εγκαταστάθηκε στο θερμοκήπιο καθώς και ο σχεδιασμός του πειράματος μαζί με την επιλογή των κοκκαριών. Στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πειράματος που αφορούν τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηρίστηκα της καλλιέργειας των 4 ποικιλιών κρεμμυδιού. Καταλήγοντας στο πέμπτο (5ο) και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την στατιστική ανάλυση.   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Κρεμμύδι (Allium cepa) - Καλλιέργεια el
dc.subject Υδροπονία, Συστήματα - Υλικά και μέθοδοι el
dc.title Μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά υδροπονικής καλλιέργειας ποικιλιών κρεμμυδιού (Allium cepa) el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου