Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Εξομείωση λειτουργίας κινητήρα turboshaft για ναυτική χρήση

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές