Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Παρασιτικό φορτίο μονογενών τρηματωδών παρασίτων στα βράγχια των ειδών λαυράκι (Dicentrarchus labrax) και τσιπούρα (Sparus aurata), καθώς και ιστολογική μελέτη αλλοίωσης στα βράγχια

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου