Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστικός τουρισμός στην εποχή της μετανωτερικότητας: Η περίπτωση Σκόδρα (Shkodra) της Αλβανίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ
dc.contributor.author ΜΠΛΟΚΟΥ, ΡΕΓΚΙΑΝΑ
dc.date.accessioned 2019-03-04T09:55:44Z
dc.date.available 2019-03-04T09:55:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7452
dc.description.abstract Η μελέτη και η καταγραφή του πολιτιστικού υπόβαθρού της πόλης Σκόδρα (Shkodra) στην Αλβανία αποτελεί το κυριότερο θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Η σωστή διαχείριση της πολιτιστικής αυτής κληρονομίας θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές επιδράσεις στην ανάπτυξη τόσο του πολιτισμού όσο και του τουρισμού που ρέει από αυτή (πολιτιστικός τουρισμούς). Και τα δύο αυτά θέματα θα εξεταστούν γενικά αλλά και ειδικά στην εποχή της Μετανεωτερικότητας. Αρχικά η εργασία αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη, στο πρώτο που αναφέρεται το θεωρητικό πλαίσιο που σχετίζεται με την πολιτιστική διαχείριση και τον πολιτιστικό τουρισμό, το δεύτερο μέρος που αναφέρεται στην ιστορία και την πολιτιστική κληρονομία της Σκόδρας και το τρίτο μέρος που αναφέρεται στο πρακτικό κομμάτι της εργασίας και ασχολείται με την μελέτη περίπτωσης και την πρόταση που παραθέτω για αυτή. Πιο συγκεκριμένα ξεκινώντας στο πρώτο κεφάλαιο από μια σύντομη εννοιολογική προσέγγιση όρων σχετικούς με τον πολιτισμό και την διαχείριση του, το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια του τουρισμού οπού γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στην εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου και καταλήγοντας στον εναλλακτικό φαινόμενο του τουρισμού , τον πολιτιστικό τουρισμό. Όλα αυτά στα πλαίσια της εποχής της Μετανεωτερικότητας. Στο τρίτο κεφάλαιο υπάρχει μια αναφορά του θεσμικού πλαισίου που σχετίζεται με την πολιτιστική κληρονομία σε Διεθνές και Αλβανικό Δίκαιο. Ύστερα ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εργασίας που αναφέρεται στην ιστορία και τον πολιτισμό της Σκόδρας οπού καταγράφω όλα τα πολιτιστικά υπόβαθρα που διαθέτει η περιοχή και θα μπορούσαν να αξιοποιστούν σωστά και να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα σε πολλούς κλάδους και το τρίτο μέρος παρουσιάζω την μελέτη περίπτωσης χωρίζοντας την σε τρία βασικά στάδια στα οποία αναφέρονται μέθοδοι διαχείρισεις της πολιτιστικής κληρονομίας και τις τακτικές που θα ακολουθήσουμε για την ανάδειξη πολιτισμού και ανάπτυξη τουρισμού μέσω αυτών . Βασικός στόχος της εργασίας είναι να γίνει κατανοητό πως με τις σωστές δράσεις διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομίας και την σωστή αξιοποίηση της από το πεδίο του τουρισμού μπορούν να διασφαλιστούν εξαιρετικές επιδράσεις και στα δύο επίπεδα σε ολόκληρη την πόλη και όχι μόνο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πολιτιστική κληρονομιά el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Διεθνές δίκαιο el
dc.subject Αλβανικό δίκαιο el
dc.title Πολιτιστική διαχείριση και πολιτιστικός τουρισμός στην εποχή της μετανωτερικότητας: Η περίπτωση Σκόδρα (Shkodra) της Αλβανίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου