Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ψηφιακοί τρόποι προώθησης εναλλακτικού τουρισμού.Μελέτη περίπτωσης αγροτουρισμός

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor ΝΙΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.contributor.author ΔΑΓΛΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:38:42Z
dc.date.available 2019-03-15T11:38:42Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7494
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνάται το θέμα «Ψηφιακοί τρόποι προώθησης εναλλακτικού τουρισμού-μελέτη περίπτωσης αγροτουρισμός». Αρχικά, αναλύεται η έννοια του τουρισμού, όπου γίνεται αναφορά στο τουριστικό προϊόν, στα τουριστικά κίνητρα καθώς και τις επιδράσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Εν συνεχεία, αναλύονται οι ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και περιγράφεται διεξοδικά η έννοια του αγροτουρισμού. Ειδικότερα, παρατίθενται τα είδη του αγροτουρισμού, η συμβολή του στην ανάπτυξη της υπαίθρου, ενώ εξετάζονται τρεις καλές πρακτικές πάνω στον αγροτουρισμό, όπου ή μία είναι από την Ελλάδα. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα βασικά συστατικά του μάρκετινγκ αγροτουρισμού και οι τρόποι προώθησης του αγροτουρισμού από το διαδίκτυο. Έπειτα, παρατίθεται το ερευνητικό μέρος, όπου περιγράφεται αρχικά το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά του ερωτηματολογίου, περιγράφονται οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας. Η έρευνα αφορά τον βαθμό πληροφόρησης, που έχουν οι κάτοικοι της Κρήτης και του ευρύτερου ελλαδικού χώρου ως προς την αναγνωρισιμότητα και εκμετάλλευση του αγροτουρισμού, καθώς και αν βλέπουν τον αγροτουρισμό ως ένα μέσο οικονομικής ανάπτυξης. Τέλος, παρατίθονται τα Παραρτήματα Ι, το οποίο περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο της έρευνας, και ΙΙ, το οποίο περιλαμβάνει το βιβλίο κωδικοποίησης του ερωτηματολογίου της έρευνας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Εναλλακτικός τουρισμός el
dc.subject Αγροτουρισμός el
dc.subject Τουριστικό μάρκετινγκ el
dc.title Ψηφιακοί τρόποι προώθησης εναλλακτικού τουρισμού.Μελέτη περίπτωσης αγροτουρισμός el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου