Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ δαπάνης φαρμάκου, άλλων δαπανών και βασικών χαρακτηριστικών νοσοκομείων ΕΣΥ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τζήμας, Ιωάννης
dc.contributor.author Δούκας, Κωνσταντίνος Α.Μ. 0036
dc.contributor.author Μηλώνης, Χαράλαμπος Α.Μ. 0082
dc.date.accessioned 2019-04-11T10:48:04Z
dc.date.available 2019-04-11T10:48:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7539
dc.description.abstract Στη παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στο νοσοκομειακό φάρμακο από πλευράς δαπάνης χρησιμοποιώντας δεδομένα νοσοκομείων ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας). Στόχος της εργασίας πέραν της στατιστικής περιγραφής είναι η εύρεση συσχετίσεων της δαπάνης φαρμάκου με τις άλλες δαπάνες και τα βασικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων. Υλικό - Μέθοδος: Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν περιλαμβάνουν οικονομικά (ετήσιες δαπάνες και δαπάνες σε βασικές κατηγορίες) και λειτουργικά στοιχεία (αριθμός νοσηλευομένων ασθενών και ημέρες νοσηλείας) των νοσοκομείων, όπως αυτά καταγράφονται σε διαδικτυακή εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας [1]. Επιπλέον της αναλυτικής στατιστικής περιγραφής εφαρμόζουμε αλγόριθμους Relevance Analysis και Accociation Rules μέσω των οποίων θα ανακαλύψουμε πιθανούς κανόνες συσχέτισης της δαπάνης φαρμάκου με τις άλλες δαπάνες νοσοκομείων και βασικά χαρακτηριστικά των νοσοκομείων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ανάλυση δεδομένων νοσοκομείων ΕΣΥ el
dc.subject Κατηγορίες δαπανών el
dc.subject Relevance Analysis el
dc.subject Accociation Rules el
dc.title Διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων μεταξύ δαπάνης φαρμάκου, άλλων δαπανών και βασικών χαρακτηριστικών νοσοκομείων ΕΣΥ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου