Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης με ίδρυση και λειτουργία διαφόρων κλάδων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Καμπούρη, Μαρία
dc.contributor.author Γκιόλια, Μαρίνα
dc.date.accessioned 2019-06-26T06:54:57Z
dc.date.available 2019-06-26T06:54:57Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7826
dc.description.abstract Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται πως με την άνοδο του βιωτικού επιπέδου, με την βελτίωση των μετακινήσεων, την μεγάλη προβολή τουριστικών προορισμών και την ανάγκη που έχουν οι άνθρωποι να ξεφύγουν από τις αστικές πόλεις και την έντονη καθημερινότητα, έχει παρατηρηθεί η άνοδος την αύξησης για ζήτηση και προσφορά τουρισμού. Το φαινόμενο αυτό εξελίσσεται σημαντικά πολλοί είναι εκείνοι που επισκέπτονται προορισμούς πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον αλλά υπάρχει και μεγάλο το ενδιαφέρον για την δημιουργία τουριστικών επιχειρήσεων κοντά στη φύση τόσο από κατοίκους των μεγάλων πόλεων όσο και από κατοίκους που διαμένουν μόνιμα έξω από τις μεγάλες πόλεις. Έχει δημιουργηθεί ενδιαφέρον για αναζήτηση ως προς αγροτουριστικές περιοχές αλλά και την δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Είναι μια μορφή τουρισμού που τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να έχει μια ανοδική πορεία στη χώρα μας και ενδιαφέρει τόσο τους νέους όσο και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να έχουν ένα επιπρόσθετο εισόδημα αλλά και να ασχοληθούν γενικότερα με τον τουρισμό. Στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται η μορφή αλλά και η συμβολή του τουρισμού γενικότερα στην ελληνική οικονομία. Πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ώστε να αναπτυχθεί οικονομικά μια χώρα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην ανταγωνιστικότητα με τις άλλες χώρες. Ο τουρισμός για μια χώρα είναι ο πυρήνας της οικονομίας παρουσιάζοντας μελλοντικές τάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στον κλάδο. Στο κεφάλαιο 2 δίνεται η έννοια του αγροτουρισμού, πως μπορεί να εξελιχθεί από τους στόχους που έχει βάλει ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο. Τα αγροτουριστικά προϊόντα και οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον αγροτουρισμό πόσο σημαντικά είναι για την ανάδειξή του και την περαιτέρω εξέλιξή του. Στο κεφάλαιο 3 ο αγροτουρισμός και οι επιχειρήσεις, ποιοι μπορούν να ενταχθούν στα αγροτουριστικά προγράμματα για να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του αγροτουρισμού που μπορούν να εστιάσουν και ποια τα μειονεκτήματά του. Στο κεφάλαιο 4 έχουμε να κάνουμε με την δημιουργία μια αγροτουριστικής επιχείρησης. Ποια είναι τα κριτήρια για να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να δημιουργήσει μια αγροτουριστική επιχείρηση, ποια είναι τα αρχικά βήματα που πρέπει να γίνουν και οι προϋποθέσεις της αγροτουριστικής ανάπτυξης. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα και ο ρόλος του ΣΕΑΓΕ. Οι προϋποθέσεις που χρειάζονται για να ενταχθεί μια επιχείρηση σε μια αγροτουριστική. Οι δράσεις του ΣΕΑΓΕ σε ότι αφορά τον αγροτουρισμό και πως αναπτύσσεται ο αγροτουρισμός μέσα από τους στόχους που έχει θέσει. Στο κεφάλαιο 6 τα προγράμματα του χρηματοδότησης για τον αγροτουρισμό πόσο σημαντικά είναι και ποιες οι δράσεις του κάθε προγράμματος ώστε να αναπτυχθεί ο αγροτουρισμος. . el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αγροτουρισμός - Ελλάδα el
dc.subject Επιχειρήσεις, Αγροτουριστικές - Διοίκηση και Οργάνωση el
dc.title Δημιουργία αγροτουριστικής επιχείρησης με ίδρυση και λειτουργία διαφόρων κλάδων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου