Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Το επιχειρηματικό πλάνο μιας εταιρείας χειρουργικής ρομποτικής

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος
dc.contributor.author Μακαρώνας, Μάρκος
dc.date.accessioned 2019-06-26T08:24:20Z
dc.date.available 2019-06-26T08:24:20Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7827
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην κατάστρωση ενός επιχειρηματικού σχεδίου μιας εταιρείας Νέας Τεχνολογίας στην Ελλάδα και επιλέχθηκε η παρουσίαση του σχεδίου αυτού να αφορά μια εικονική νεοσύστατη εταιρεία παραγωγής ρομποτικών χειρουργικών συστημάτων. Στο πρώτο μέρος της εργασίας θα εξετάσουμε την έννοια της νέας τεχνολογίας και της επιχείρησης νέας τεχνολογίας που είναι χρήσιμες για την παρουσίαση του θέματος και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ελλάδα. Στο δεύτερο μέρος, θα επικεντρωθούμε στην περιγραφή και ανάλυση του κλάδου της ρομποτικής, αλλά και του κλάδου της ρομποτικής χειρουργικής, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος θα αναπτυχθεί λεπτομερώς το επιχειρηματικό πλάνο (business plan) της επιχείρησής μας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ρομποτική, Ιατρική - Μελέτη και Σχεδιασμός el
dc.subject Εταιρείες Νέας Τεχνολογίας - Ελλάδα el
dc.title Το επιχειρηματικό πλάνο μιας εταιρείας χειρουργικής ρομποτικής el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου