Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην τρέχουσα οικονομική κρίση της Ελλάδας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόβας, Δημήτριος
dc.contributor.author Σταθούλιας, Θεόδωρος
dc.date.accessioned 2019-06-26T10:11:29Z
dc.date.available 2019-06-26T10:11:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7829
dc.description.abstract Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνηθεί ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην τρέχουσα οικονομική κρίση της Ελλάδας. Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην κατανόηση της σημαντικότητας της εύρυθμης λειτουργίας ενός τραπεζικού συστήματος, καθώς το τραπεζικό σύστημα είναι ο πυλώνας που συντηρεί και αναπτύσσει μια οικονομία. Αρχικά, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον ορισμό της οικονομικής κρίσης και ποια στάδια ακολουθεί. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στα χαρακτηριστικά μιας οικονομικής κρίσης, καθώς επηρεάζεται από διαφορετικούς παράγοντες και εκδηλώνεται σε διαφορετική ένταση και έκταση. Επίσης, καταγράφονται τα αίτια και οι συνέπειες της τωρινής ελληνικής οικονομικής κρίσης του τραπεζικού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται το τραπεζικό σύστημα και πόσο σημαντικό ρόλο έχει στην άνθηση μιας οικονομίας. Επίσης, αναφέρονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του και πως αυτά το επηρεάζουν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης μιας κρίσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πως έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση. Περιγράφεται η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ποια μέτρα ελήφθησαν για να περιορίσουν την έκταση της κρίσης. Στο τέταρτο κεφάλαιο, ορίζεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και το Ευρωσύστημα. Επεξηγούνται, επίσης, οι τραπεζικές χορηγήσεις και τα ομόλογα. Γίνεται αναφορά στα ευρωπαϊκά ομόλογα και πως επηρέασαν ή ακόμα και επηρεάστηκαν από τα ελληνικά ομόλογα αλλά και τη γενικότερη κακή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύονται οι πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Περιγράφονται χρονικά τα τέσσερα προγράμματα προσαρμογής που ακολούθησε η Ελλάδα και πως οδήγησαν στη συρρίκνωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μέσα από τις σελίδες της εργασίας να ενημερωθεί για την σημαντικότητα της σωστής λειτουργίας ενός τραπεζικού συστήματος. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Τραπεζικό Σύστημα, Ελληνικό el
dc.subject Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα el
dc.subject Οικονομική κρίση - Ελλάδα el
dc.title Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην τρέχουσα οικονομική κρίση της Ελλάδας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου