Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σχεδιασμός συστήματος προγραμματισμού και διεξαγωγής σύγχρονης επικοινωνίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Περίκος, Ισίδωρος
dc.contributor.author Κορδούτης, Ιγνάτιος
dc.date.accessioned 2019-07-02T07:27:10Z
dc.date.available 2019-07-02T07:27:10Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7835
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός συστήματος διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων, βασιζόμενου στην πλατφόρμα BigBlueButton. Ρόλος της είναι να υλοποιήσει όσα χρειάζεται να πραγματοποιηθούν, ώστε μια επιχείρηση να εμφανίσει σημεία ανάπτυξης, μέσα από την έρευνα που έγινε για τον επηρεασμό της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, πάνω στους τομείς που εμπεριέχονται στις επιχειρήσεις. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της τεχνολογίας, για να επιτευχθεί μία προσέγγιση του όρου «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας» , και διερευνώνται οι τομείς που επηρεάζονται από την τεχνολογία αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια των συστημάτων άμεσης επικοινωνίας, και αναφέρονται οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ορισμένων από αυτά, με έμφαση στο BigBlueButton . Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού του συστήματος διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων Bussntalk με χρήση του λογισμικού Joomla για να μπορέσει να στεγασθεί η πλατφόρμα του BigBlueButton, που θα προσθέσει όλες τις επιθυμητές ενέργειες και δυνατότητες για την εξυπηρέτηση των χρηστών του λογισμικού. Επίσης αναλύονται όλες οι διαδικασίες που χρειάζονται για να λειτουργήσει σωστά το λογισμικό. Τα προγράμματα υποστήριξης αυτού, η εγκατάσταση τους καθώς και η χρηστικότητα τους. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσης εργασίας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας - Εκπαίδευση - Επιχειρήσεις el
dc.subject Συστήματα Άμεσης Επικοινωνίας - BigBlueButton el
dc.title Σχεδιασμός συστήματος προγραμματισμού και διεξαγωγής σύγχρονης επικοινωνίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου