Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Δελτούζος, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Διέννης, Παναγιώτης
dc.contributor.author Μπολοβίνος, Αλέξανδρος
dc.date.accessioned 2019-07-03T08:27:30Z
dc.date.available 2019-07-03T08:27:30Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7840
dc.description.abstract Στην παρούσα πτυχιακή εργασία αρχικά αναφερόμαστε στην διαδικασία της «Ανάλυσης δεδομένων». Προτάσσονται γενικά στοιχεία όπως, η διαδικασία ανάλυσης δεδομένων, τα ποσοτικά μηνύματα, οι τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, τα προβλήματα αποτελεσματικής ανάλυσης αλλά και τα ελεύθερα λογισμικά για την ανάλυση δεδομένων. Πραγματοποιείται ανάλυση της διεργασίας «Οπτικοποίηση δεδομένων» και παράλληλα παρατίθενται διάφοροι ορισμοί / έννοιες, τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών γραφικών απεικονίσεων, τα ποσοτικά μηνύματα, η οπτική αντίληψη και απεικόνιση δεδομένων, η ιστορική αναδρομή της απεικόνισης δεδομένων και διάφορα παραδείγματα διαγραμμάτων χρήσης οπτικοποίησης δεδομένων αλλά και η αρχιτεκτονική παρουσίασης δεδομένων. Έπειτα αποσαφηνίζεται η έννοια της «Επιχειρηματικής ευφυΐας», αναλύονται οι λειτουργίες και τεχνολογίες της επιχειρηματικής ευφυΐας, τα χαρακτηριστικά της, τα δεδομένα επιχειρηματικών λειτουργιών, τα μεταδεδομένα και οι εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας. Εν συνεχεία στοιχειοθετείται η «Επιχειρηματική ευφυΐα σε πραγματικό χρόνο», δίνοντας τον σκοπός της, τα τεχνολογικά στοιχεία επιχειρηματικής ευφυΐας, την επιχειρηματική νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο, την λήψη αποφάσεων επιχειρηματικής ευφυΐας, τις αρχιτεκτονικές επιχειρηματικής ευφυΐας και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Τέλος παρουσιάζονται τα «Εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων», καταγράφονται γενικά στοιχεία για τα εργαλεία οπτικοποίησης δεδομένων, δηλαδή για τα: Tableau, Qlikview, FusionCharts, Highcharts, Datawrapper, Plotly, Sisense, Tableau Public, Microsoft Power BI. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Επιχειρηματική Ευφυΐα, Συστήματα el
dc.subject Επιχειρήσεις el
dc.subject Τεχνικές ανάλυσις δεδομένων el
dc.subject Οπτικοποίηση δεδομένων el
dc.title Εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων σε συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου