Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν πως το διαδίκτυο αποτελεί την επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών καθώς αποτελεί το μέσο στην επιστήμη, στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των καινούριων τεχνολογιών και εφαρμογών, οι χρήστες του εν λόγω μέσου έχουν πλέον την ευχέρεια να επικοινωνούν με οποιοδήποτε μέρος της γης επιθυμούν, να υλοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο στην εκπαιδευτική δράση, να δουλεύουν εξ αποστάσεως καθώς επίσης και να ψυχαγωγούνται μέσω αυτού. Η ευρεία, όμως, διάδοση του συγκεκριμένου μέσου, κυρίως σε καθορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι νέοι άνθρωποι, που αποτελούν πεδίο μελέτης για την εν λόγω εργασία, έχει σαν βασικότερη συνέπεια την ανάπτυξη ενός είδους εθισμού που είναι η διαδικτυακή εξάρτιση. Η πιθανότητα του εθισμού είτε της πιθανής εξάρτησης από διαφορετικές δράσεις, όπως είναι οι ψυχαγωγικές δράσεις (παιχνίδια κλπ), υφίσταται από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Έλαβε, όμως, πιο μεγάλες διαστάσεις σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όταν πολλοί ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι ανέφεραν πως η υπερβολική ενασχόληση με αυτά τα μέσα είναι εφικτό να αναπτύξει εθισμό και αναγνώρισαν το πάθος αυτής της μορφής σαν διαταραχή που μοιάζει με άλλες εξαρτήσεις. Στη σύγχρονη εποχή, οι πιο πολλοί ερευνητές στον κλάδο των εξαρτήσεων τονίζουν πως η διαταραχή εξάρτησης από το συγκεκριμένο μέσο, είναι μια ψυχοφυσιολογική διαταραχή, η οποία ως επί το πλείστον περιλαμβάνει την ανοχή, συμπτώματα απομόνωσης, τις συναισθηματικές διαταραχές καθώς επίσης και το σταμάτημα των κοινωνικών σχέσεων. Γενικότερα, όμως, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πως εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, το συγκεκριμένο μέσο είναι εφικτό να επιφέρει και σημαντικά οφέλη για τους νέους, που θα μελετήσουμε στην εν λόγω εργασία, αρκεί η χρήση του να γίνεται με μέτρο, επιλέγοντας, παράλληλα, τα σωστά προγράμματα και το σωστό περιεχόμενο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου χρήσης του διαδικτύου κυρίως απ’ τους νέους, καθώς και η εξέταση των κινδύνων που ενέχει η αλόγιστη χρήση του. Αναλυτικότερα, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα. Στο μεν πρώτο θα εξετάσουμε τα βιβλιογραφικά δεδομένα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως τι ακριβώς είναι το διαδίκτυο, ποια η φύση και οι δυνατότητές του, τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι. Στο δεύτερο μέρος γίνετε μία έρευνα στους φοιτητές του ΔΕΜΕΣ του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας επί του ζητήματος, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει η καταγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος
dc.contributor.author Σωτηροπούλου-Σπανού, Καλλιόπη
dc.date.accessioned 2019-07-03T09:10:35Z
dc.date.available 2019-07-03T09:10:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7842
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις επιδράσεις που έχει το διαδίκτυο σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στο πρώτο κεφάλαιο οριοθετείται η προσχολική και σχολική ηλικία και δίνεται ο ορισμός της ανάπτυξης, όπως και τα διάφορα είδη της. Επίσης εξετάζονται οι επιδράσεις του διαδικτύου στη νοητική και κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τη χρήση του διαδικτύου από παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, ενώ το τρίτο κεφάλαιο ασχολείται με τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις του. Παράλληλα παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους μπορεί να προωθηθεί η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές του επιδράσεις και να μεγιστοποιηθούν οι θετικές. Ακολουθεί έρευνα σχετική με τη χρήση του διαδικτύου από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα της εργασίας el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Παιδιά - Διαδίκτυο el
dc.subject Children - Internet el
dc.title Αρκετοί ερευνητές αναφέρουν πως το διαδίκτυο αποτελεί την επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών καθώς αποτελεί το μέσο στην επιστήμη, στην ενημέρωση αλλά και στην ψυχαγωγία. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των καινούριων τεχνολογιών και εφαρμογών, οι χρήστες του εν λόγω μέσου έχουν πλέον την ευχέρεια να επικοινωνούν με οποιοδήποτε μέρος της γης επιθυμούν, να υλοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές, να χρησιμοποιούν αυτό το μέσο στην εκπαιδευτική δράση, να δουλεύουν εξ αποστάσεως καθώς επίσης και να ψυχαγωγούνται μέσω αυτού. Η ευρεία, όμως, διάδοση του συγκεκριμένου μέσου, κυρίως σε καθορισμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως είναι για παράδειγμα οι νέοι άνθρωποι, που αποτελούν πεδίο μελέτης για την εν λόγω εργασία, έχει σαν βασικότερη συνέπεια την ανάπτυξη ενός είδους εθισμού που είναι η διαδικτυακή εξάρτιση. Η πιθανότητα του εθισμού είτε της πιθανής εξάρτησης από διαφορετικές δράσεις, όπως είναι οι ψυχαγωγικές δράσεις (παιχνίδια κλπ), υφίσταται από τα τέλη της δεκαετίας του ’80. Έλαβε, όμως, πιο μεγάλες διαστάσεις σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, όταν πολλοί ειδικοί ψυχίατροι και ψυχολόγοι ανέφεραν πως η υπερβολική ενασχόληση με αυτά τα μέσα είναι εφικτό να αναπτύξει εθισμό και αναγνώρισαν το πάθος αυτής της μορφής σαν διαταραχή που μοιάζει με άλλες εξαρτήσεις. Στη σύγχρονη εποχή, οι πιο πολλοί ερευνητές στον κλάδο των εξαρτήσεων τονίζουν πως η διαταραχή εξάρτησης από το συγκεκριμένο μέσο, είναι μια ψυχοφυσιολογική διαταραχή, η οποία ως επί το πλείστον περιλαμβάνει την ανοχή, συμπτώματα απομόνωσης, τις συναισθηματικές διαταραχές καθώς επίσης και το σταμάτημα των κοινωνικών σχέσεων. Γενικότερα, όμως, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε είναι πως εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, το συγκεκριμένο μέσο είναι εφικτό να επιφέρει και σημαντικά οφέλη για τους νέους, που θα μελετήσουμε στην εν λόγω εργασία, αρκεί η χρήση του να γίνεται με μέτρο, επιλέγοντας, παράλληλα, τα σωστά προγράμματα και το σωστό περιεχόμενο. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση του φαινομένου χρήσης του διαδικτύου κυρίως απ’ τους νέους, καθώς και η εξέταση των κινδύνων που ενέχει η αλόγιστη χρήση του. Αναλυτικότερα, η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την έρευνα. Στο μεν πρώτο θα εξετάσουμε τα βιβλιογραφικά δεδομένα προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα, όπως τι ακριβώς είναι το διαδίκτυο, ποια η φύση και οι δυνατότητές του, τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοι. Στο δεύτερο μέρος γίνετε μία έρευνα στους φοιτητές του ΔΕΜΕΣ του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας επί του ζητήματος, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει η καταγραφή και η ανάλυση των αποτελεσμάτων. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου