Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και η επίδραση στον εξαγωγικό τομέα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μαυριδάκης, Θεοφάνης
dc.contributor.author Δελής, Αθανάσιος Α.Μ. 14263
dc.date.accessioned 2019-07-16T08:26:51Z
dc.date.available 2019-07-16T08:26:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7849
dc.description.abstract Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα και η επίδραση αυτού στον εξαγωγικό τομέα της χώρας. Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει πληροφορίες για τους τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς και επίσης στοιχεία για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα και των επιμέρους κλάδων του. Στην συνέχεια αναλύεται η σχέση του πρωτογενούς τομέα με τον δευτερογενή και τριτογενή αντίστοιχα. Έπειτα, δίνονται πληροφορίες για τα χρηματοδοτικά εργαλεία προς τον πρωτογενή τομέα. Τέλος, παρουσιάζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην Ελλάδα καθώς επίσης και η κατάσταση συνεταιριστικών οργανισμών στην χώρα. Το Κεφάλαιο 3 παρέχει πληροφορίες για τους καθοριστικούς παράγοντες των εξαγωγών και παρουσιάζει λεπτομέρειες για το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών για την Ελλάδα και άλλες χώρες της ΕΕ. Επιπλέον, παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τα συγκριτικά επίπεδα τιμών και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Το Κεφάλαιο 4 παρέχει πληροφορίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Επίσης γίνεται αναφορά και στην προοπτική του πρωτογενούς τομέα τα επόμενα χρόνια στην χώρα. Το Κεφάλαιο 5 παρέχει πληροφορίες για τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων πρωτογενούς τομέα σε % Ευρωπαϊκές χώρες. Ως τελικό στάδιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη του πρωτογενούς τομέα στην χώρα. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ελληνική οικονομία el
dc.subject Αγροτικός τομέας el
dc.subject Πρωτογενής τομέας el
dc.subject Εισαγωγές και εξαγωγές πρωτογενούς τομέα el
dc.title Πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και η επίδραση στον εξαγωγικό τομέα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου