Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γκίκας, Δημήτριος
dc.contributor.author Τσιάρα, Παρασκευή Α.Μ. 15314
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:33:27Z
dc.date.available 2019-09-23T07:33:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7887
dc.description.abstract Στην εργασία αυτή μελετώνται οι τεχνικές βελτιστοποίησης περιεχομένου για μηχα-νές αναζήτησης (Search Engine Optimization - SEO) και Paid Search. Γίνεται αρχικά παρουσίαση των εννοιών του διαδικτύου, των μηχανών αναζήτησης, του marketing και του e-marketing. Έπειτα δίνονται οι ορισμοί των inbound και outbound marketing, ενώ επιχειρείται και σύγκριση μεταξύ τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τεχνικές και οι προϋποθέσεις για επιτυχημένο SEO και Paid Search, καθώς και η συνδυαστική τους χρήση αλλά και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Παρουσιάζεται, κλείνοντας, σειρά εργαλείων της για Paid Search, με έμφαση στο Google Ads, αλλά και παρουσίαση αλγοριθμικών τεχνικών για advertisement ranking. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Διαδίκτυο el
dc.subject Μηχανές αναζήτησης el
dc.subject Marketing el
dc.title Paid search - search engine marketing - ppc el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου