Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Τσουραμάνης, Χρήστος
dc.contributor.author Μπαντέλα, Δήμητρα Α.Μ.15952
dc.date.accessioned 2019-11-25T08:35:07Z
dc.date.available 2019-11-25T08:35:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7963
dc.description.abstract Η κλιματική αλλαγή αφορά τις αλλαγές που προκύπτουν από την υπέρμετρη αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Σχετίζεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιμο των πάγων, την ξηρασία και τις συνέπεις αυτών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τοσο τα οικοσυστήματα του πλανήτη όσο και την βιοποικιλότητα σ’ αυτά. Οι επιπτώσεις είναι πολλές και διαφόρων επιπέδων. Μια από αυτές αποτελεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω της υπέρμετρης αύξησης των αερίων. Ακόμα έχουν αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο κοινωνικό όσο και οικονομικό. Οι αναπτυσσόμενες χώρες επηρεάζονται εντονότερα. Ωστόσο, εξίσου έντονα επηρεάζονται και οι αναπτυγμένες χώρες. Η επιρροή αυτή σίγουρα θα σχετίζεται με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, η Ελλάδα και η Νορβηγία αν και συγκαταλέγονται στις αναπτυγμένες χώρες έχουν τελείως διαφορετικό κλίμα. Η αλλαγή του κλίματος όλο και μεταβάλλεται αναμένοντας μια μελλοντική αύξηση της θερμοκρασίας με τιμές από 1,5 εώς 4,5οC. Οι βιοεπιστήμες όπως είναι η βιοτεχνολογία μπορούν να συνδράμουν στην μείωση των μεταβολών που επιφέρει η κλιματική αλλαγή μέσω ανάπτυξης για παράδειγμα των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών. Επίσης η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς και η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να μειώσουν τις δραματικές επιπτώσεις που αποφέρει η κλιματική αλλαγή. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών
dc.subject Κλιματική αλλαγή el
dc.subject Οικοσύστημα el
dc.subject Φαινόμενο θερμοκηπίου el
dc.title Κλιματική αλλαγή el
dc.title.alternative Climate change el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου