Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γαρμπής, Αριστογιάννης
dc.contributor.author Αφενδράς, Αλέξανδρος Α.Μ. 15046
dc.date.accessioned 2020-01-14T09:14:06Z
dc.date.available 2020-01-14T09:14:06Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8002
dc.description.abstract Η εργασία που ακολουθεί, αναφέρεται στον προγραμματισμό της γλώσσας Python και αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται γενικά στατιστικά και η ιστορία των γλωσσών προγραμματισμού, αντίστοιχα στο δεύτερο κεφάλαιο αρχίζει να αναπτύσσεται η γλώσσα Python και η εγκατάσταση της σε Windows Mac και Linux. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε εντολές και συναρτήσεις και μεταβλητές που υπάρχουν στον προγραμματισμό για τη γλώσσα Python. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στον τρόπο ανάπτυξης των προγραμμάτων. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο υπάρχουν παραδείγματα από μικρά προγραμματάκια και εντολές στη γλώσσα Python. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Γλώσσες προγραμματισμού el
dc.subject Προγραμματισμός Python el
dc.title Γλώσσα προγραμματισμού Python el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου