Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Απόψεις μαθητών για θεωρίες μάθησης και διδακτικά σενάρια, εφραμογή του gamification-παιχνιδοποίησης μέσω του λογισμικού Kahoot! σε σχολείο ειδικής αγωγής στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους συμπερίληψης, μια προσέγγιση διδακτικού σεναρίου, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να ικανοποιούνται και να μην είναι ευάλωτοι στην περιθωριοποίηση αναπτύσσοντας τις ηγετικές τους ικανότητες.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές