Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

H επίδραση των τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπέσσας, Ανδρέας
dc.contributor.author Γιαπιτζάκη, Παρασκευή
dc.contributor.author Ευσταθίου, Αθηνά
dc.date.accessioned 2020-09-01T06:37:18Z
dc.date.available 2020-09-01T06:37:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8454
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία αφορά μία ερευνητική παρέμβαση του κατά πόσο τα τεχνολογικά οπτικοακουστικά μέσα (Τάμπλετ, Κινητό Τηλέφωνο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, και Τηλεόραση) σχετίζονται με την γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την χορήγηση ερωτηματολογίου, το οποίο αφορούσε ερωτήσεις προς τους γονείς σχετικά με την χρήση των μέσων αυτών από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. Επίσης, έγινε χορήγηση της Λίστας Ελέγχου της Επικοινωνίας σε Παιδιά (ΛΕΕ-2) [Προσαρμογή της Children’s Communication Checklist-2 (Bishop, 2003) στην Ελληνική, Προσαρμογή: Γλάρου Ελένη, Επιμέλεια: Δρ. Ιωάννου Δήμητρα] (Γλάρου, 2015), προκειμένου να διαπιστωθεί αν αυτά τα παιδιά είχαν κάποια γλωσσική διαταραχή ή όχι. Το πρώτο κεφάλαιο, αποτελεί το θεωρητικό μέρος της μελέτης και ξεκινάει με τον ορισμό της Γλώσσας, τις θεωρίες για την κατάκτηση της, τις παραμέτρους της, τα στάδια γλωσσικής ανάπτυξης και την υπόθεση της κρίσιμης περιόδου. Έπειτα θεωρήθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στις γλωσσικές διαταραχές (ορισμοί και χαρακτηριστικά). Στην συνέχεια ακολουθεί μία αναφορά στην τεχνολογία και στα τεχνολογικά οπτικοακουστικά μέσα που μας απασχολούν στην έρευνα (ορισμοί και ιστορική αναδρομή). Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά την βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών σχετικών με την σχέση της τεχνολογίας και της γλωσσικής ανάπτυξης. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί τον σκοπό της έρευνας, τον ερευνητικό σχεδιασμό, το δείγμα, τα όργανα μέτρησης και την διαδικασία μέτρησης. Ακολούθως, παρατίθεται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας αποδεικνύεται ότι υπάρχει μία αρνητική επίδραση μεταξύ των τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων και της γλωσσικής ανάπτυξης των παιδιών. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Γλωσσική ανάπτυξη el
dc.subject Οπτικοακουστικά μέσα el
dc.subject Τάμπλετ el
dc.subject Κινητό τηλέφωνο el
dc.subject Τηλεόραση el
dc.subject Ηλεκτρονικός υπολογιστής el
dc.subject Γλώσσα el
dc.subject Γλωσσικές διαταραχές el
dc.subject Μεθοδολογία και έρευνα el
dc.title H επίδραση των τεχνολογικών οπτικοακουστικών μέσων στην γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου για γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας el
dc.title.alternative The impact of technological audiovisual media on children's language development. Research using a questionnaire for parents of preschool children el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου