Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

E-tourism-Μελέτη και ανάλυση χρήσης των τεχνολογιών και πληροφοριών και επικοινωνίας στο πεδίο του τουρισμού και των υπηρεσιών φιλοξενίας

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Περίκος, Ισίδωρος
dc.contributor.author ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.15086
dc.contributor.author ΣΚΑΛΙΔΗ, ΑΡΓΥΡΗ Α.Μ.15276
dc.date.accessioned 2021-08-05T08:34:58Z
dc.date.available 2021-08-05T08:34:58Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9478
dc.description.abstract Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά την σημασία των νέων τεχνολογιών, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και τεχνολογικές καινοτομίες, την χρήση του ηλεκτρονικού τουρισμού (e-tourism) στον τομέα της φιλοξενίας. Η εξέλιξη του διαδικτύου έχει δημιουργήσει νέα αξία και νέες ευκαιρίες, τις οποίες αν εκμεταλλευτεί με τον κατάλληλο τρόπο από οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε μικρή, είτε μεγάλη, μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της, την διαχείριση του πελατών, την διαχείριση των διάφορων λειτουργιών και διαδικασιών, αλλά και να ενισχύσει το brand name της. Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται ο ρόλος των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών(ΤΠΕ) στον τομέα του τουρισμού καθώς και η σημασία του διαδικτύου στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό, να γίνει η ανάδειξη αυτών των τεχνολογιών, και ο τρόπος εφαρμογής τους στον τομέα της φιλοξενίας. Η παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε πέντε κεφάλαια. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται μια ανασκόπηση των νέων τεχνολογιών και εξετάζεται ο ρόλος των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και και Πληροφοριών (ΤΠΕ), οι διάφορες τεχνολογίες του διαδικτύου που χρησιμοποιούνται με επιτυχία στον τουριστικές επιχειρήσεις. Στην συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα οφέλη από την εφαρμογή των ΤΠΕ στον κλάδο του τουρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται καλές πρακτικές που έχουν εφαρμόσει ορισμένα ξενοδοχεία, όσο αναφορά την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους. Το τέταρτο κεφάλαιο, αποτελεί το ερευνητικό μέρος της εργασίας, σκοπός του οποίου είναι να καταγράψει αρχικά αν τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή-πληροφοριακό σύστημα στα τμήματα τους, και να συμπεράνει, κατά πόσο ωφελεί και βελτιώνει τις υπηρεσίες, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και γενικότερα την απόδοση τους. Τέλος, στο κεφάλαιο των συμπερασμάτων, γίνεται μια σύνοψη των κύριων σημείων από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και των αποτελεσμάτων της έρευνας, στην οποία συμμετείχαν 20 ξενοδοχεία της Ελλάδας. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject E-tourism el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα ξενοδοχείων el
dc.subject Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφοριών (ΤΠΕ) el
dc.title E-tourism-Μελέτη και ανάλυση χρήσης των τεχνολογιών και πληροφοριών και επικοινωνίας στο πεδίο του τουρισμού και των υπηρεσιών φιλοξενίας el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου