Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

MICROSOFT DYNAMICS NAV – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Γαρμπής, Αριστογιάννης
dc.contributor.author Κλάρος, Λεωνίδας
dc.contributor.author Έξαρχος, Ιωάννης
dc.date.accessioned 2021-11-22T10:14:33Z
dc.date.available 2021-11-22T10:14:33Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/9745
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι «Microsoft Dynamics NAV – Δημιουργία εικονικής επιχείρησης». Στο 1ο κεφάλαιο με θέμα: «Επιχειρηματικό λογισμικό», καταγράφονται γενικά στοιχεία, ορισμοί – έννοιες, τύποι λογισμικού επιχειρήσεων / επαγγελματικές εφαρμογές (επιχειρηματική ευφυΐα, διαχείριση επιχειρηματικών διαδικασιών, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, διαχείριση σχέσεων πελατών, σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εταιρικός προγραμματισμός πόρων, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης, πλατφόρμες ανάπτυξης χαμηλού κώδικα, διαχείριση δεδομένων προϊόντος, διαχείριση πληροφοριών προϊόντος, διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας). Στο 2ο κεφάλαιο με τίτλο: «βασικά χαρακτηριστικά για τα συστήματα ERP» παρουσιάζονται γενικά στοιχεία, ορισμοί - έννοιες, λειτουργικές περιοχές ενός λογισμικού ERP, ανάπτυξη του λογισμικού ERP, δημιουργία λογισμικού ERP (εκτίμηση, φάση υλοποίησης, εναλλακτικά εισαγωγικά μοντέλα), προσαρμογή / προσαρμοστικότητα, στρατηγική αξιολόγηση. Το θέμα του 3ου κεφαλαίου αποτελεί «Το λογισμικό Microsoft Dynamics NAV», όπου δίνονται γενικά στοιχεία, εκδόσεις / προϊόντα (νέα σουίτα Dynamics, σχετικά προϊόντα), χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, μοντέλο αδειοδότησης, πρόσθετα NAV. Το θέμα του 4ου κεφαλαίου είναι η «Δημιουργία εικονικής επιχείρησης με το λογισμικό Microsoft Dynamics NAV». Αρχικά δημιουργείται η εταιρεία «Claros and Exarchos group» και καταχωρούνται στοιχεία, όπως: παραμετροποίηση της εταιρείας «Claros and Exarchos group» (δημιουργία οικονομικών περιόδων), τα είδη της βιομηχανίας (βασικές μονάδες μέτρησης των προϊόντων, ομάδες ειδών συσκευών), παραγόμενα είδη (γενικά στοιχεία, τιμολόγηση, στοιχεία Αναπλήρωσης υλικών / συσκευών, προγραμματισμός, καταχώρηση των υπόλοιπων παραγόμενων ειδών, παραμετροποίηση βαρδιών – ημερολογίων παραγωγής (καταχώρηση βαρδιών, καταχώρηση ημερολογίων παραγωγής, καταχώρηση εργάσιμων ημερών ανά βάρδια, καταχώρηση εργάσιμων ημερών για δύο βάρδιες). Στο 5ο κεφάλαιο με θέμα: «Αγορές συσκευών / υλικών στην εταιρεία «Claros and Exarchos group» επισημαίνονται γενικά στοιχεία, παραμετροποίηση γενικής λογιστικής (Λογιστικό σχέδιο, Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου), Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) (ομάδες καταχωρήσεων ΦΠΑ συμβαλλόμενων, ομάδες καταχωρήσεων ειδών ΦΠΑ, παραμετροποίηση καταχώρισης ΦΠΑ), ομάδες καταχώρησης αποθεμάτων -παραμετροποίηση, ορισμός καταχώρησης πελατών, ορισμός ομάδων καταχώρησης προμηθευτών, σειρές αριθμήσεων (παραμετροποίηση αγορών & πληρωμών, γενικά, αρίθμηση). Στο 6ο κεφάλαιο οι «Πωλήσεις συσκευών / υλικών στην εταιρεία «Claros and Exarchos group», προτάσσεται η παραμετροποίηση των εξής στοιχείων: πωλήσεων και εισπράξεων, διαχείρισης παραγωγής, κέντρα εργασίας, πόροι παραγωγής, πρόβλεψη παραγωγής, φύλλα προγραμματισμού, αναπαραγωγή πλάνου, πρότυπα εγγράφων, καταχώρηση πελατών – προσφορά και παραγγελιοληψία, πληρωμές, καταχώρηση υπόλοιπων πελατών, προσφορά πώλησης, δημιουργία παραγγελίας, διαθεσιμότητας είδους ανά περίοδο. Στο 7ο κεφάλαιο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα «συμπεράσματα – βασικά σημεία» για την σημασία των Συστημάτων Σχεδιασμού Πόρων Επιχειρήσεων ERP στην λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης και ειδικότερα του Microsoft Dynamics NAV το οποίο αποτελεί ένα άριστο σύστημα ERP.   el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πάτρας el
dc.subject Εικονική επιχείρηση el
dc.subject Επιχειρηματικά πληροφοριακά συστήματα el
dc.title MICROSOFT DYNAMICS NAV – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ el
dc.title.alternative MICROSOFT DYNAMICS NAV - CREATION OF VIRTUAL BUSINESS el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου