Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Πρόσφατες υποβολές

 • ΚΑΡΙΩΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Μ.16820; ΚΑΡΒΕΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.16815; ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Μ.17975 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η ανάλυση του φορολογικού συστήματος θα ξεκινήσει με μια ιστορική του αναδρομή. Θα παρουσιάσουμε με αυτό τον τρόπο την εξέλιξη του τρόπου φορολογίας όχι μόνο των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και γενικότερα όλων των ...
 • ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Μ.16367; ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.16385; ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.16490 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία στοχεύει στην ανάλυση των ταμειακών ροών τις οποίες καταρτίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως βάση την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια τα οποία ...
 • ΚΟΤΣΑΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.16339 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  H ηλεκτρονική σελίδα της Υπηρεσίας Μιας Στάσης χαρακτηρίζεται ως μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μόνος του τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς την ίδια στιγμή ...
 • ΓΚΙΚΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ.16992; ΚΑΝΑΡΑΚΗ, ΑΘΗΝΑ Α.Μ.17019 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον τομέα της δημόσιας υγείας. Η κατανόηση της έννοιας της οικονομίας και της οικονομικής κρίσης αποτελούν ...
 • ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.16231 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δούμε από μια πιο κοντινή οπτική γωνία τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τις οικονομικές συναλλαγές μας εν έτη 2021. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, θα χωρίσω ...
 • ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Μ.16871; ΝΑΜΙΔΟΥ, ΕΥΑ ΜΑΡΙΑ Α.Μ.16845; ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α.Μ.16703 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021-05)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ασχοληθήκαμε με την έννοια και την λειτουργία της ομάδας 9 του ελληνικού γενικού λογιστικού σχεδίου και την αναλυτική κοστολόγηση. Στην αρχή περιγράψαμε την λογιστική επιστήμη και δώσαμε ...
 • ΠΑΛΙΑΤΣΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ Α.Μ.16790; ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ Α.Μ.16962 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις και συντελεί σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον, βοηθάει τους νέους να βρουν απασχόληση, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και ωθεί ...
 • ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ, ΝΙΚΗ A.M.17242; ΓΚΟΥΜΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ A.M.17195; ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ A.M.17321 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στο ξεκίνημα της παρούσης εργασίας γίνεται μια μικρή εισαγωγή επί της οποίας αναφέρονται εισαγωγικά στοιχεία σχετικά με τον δημόσιο τομέα και τους δημόσιους οργανισμούς. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνεται αναλυτικά η έννοια των ...
 • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Μ.16861; ΠΕΡΑΝΤΑΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ Α.Μ.16848; ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΙΧΑΕΛΑ Α.Μ.16959 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η ανάλυση επιχειρησιακών δεδομένων, θεωρείται ο βασικός στόχος για την επίτευξη των απαιτούμενων επιχειρηματικών και αναπτυξιακών ερωτημάτων. Η επεξεργασία των δεδομένων επιτυγχάνεται με τη συλλογή, την επεξεργασία και ...
 • ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α.Μ.222; ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Α.Μ.17048 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με το θέμα των υπεράκτιων εταιρειών και πιο συγκεκριμένα με την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα χρήματος ως συνέπεια της λειτουργίας τους και των δραστηριοτήτων τους. Η εργασία αυτή αρχίζει ...
 • ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ, ΕΥΤΕΡΠΗ Α.Μ. 16916; ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Μ.16142; ΣΑΡΓΕΝΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α.Μ.16264 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η χρηματοοικονομική ανάλυση και η συγκριτική αξιοποίηση του ξενοδοχειακού κλάδου στη Ρόδο. Και συγκεκριμένα οι ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις ΝΗΚΑΣ Α.Ε. Η αξιοποίηση του ξενοδοχειακού ...
 • ΚΙΡΚΙΛΕΣΗ, ΣΟΦΙΑ Α.Μ.17035; ΣΑΒΒΑΚΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ Α.Μ.17257; ΣΤΑΥΡΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Μ.17260 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Σε αυτήν την πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν οι όροι και οι δυνατότητες της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης των βιομηχανιών που στεγάζονται στην περιφέρεια της δυτικής Ελλάδας σε σχέση με αυτές που στεγάζονται στο κέντρο ...
 • ΓΑΛΑΝΗ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.16025; ΣΑΡΤΖΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Μ.16265 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019)
  Αντικειμενικός σκοπός της πτυχιακής μας εργασίας αποτελεί η μελέτη των καθυστερήσεων των οικονομικών ελέγχων στους ΟΤΑ. Οι καθυστερήσεις αυτές καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις απαιτήσεις δημοτικής δομής και υποβολής ...
 • ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Μ.16232 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Συνήθως μπορεί να οριστεί ο έλεγχος ως επιστημονική απόδειξη χρηματοοικονομικών λογιστικών διαδικασιών που αντιπροσωπεύουν τις αποδεκτές αρχές και λογιστικές μεθόδους κάθε χώρας. Η ελεγκτική είναι κλάδος της οικονομικής ...
 • ΓΙΑΜΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.14922 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  H παρούσα μελέτη χρησιμοποιεί την ανάλυση αριθμοδεικτών προκειμένου να αξιολογήσει τη συνολική χρηματοοικονομική κατάσταση της Α και Β , των δύο εταιριών – ηγετών του ελληνικού κλάδου τηλεπικοινωνιών. Η ανάλυση με τη χρήση ...
 • ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ, ΑΝΝΑ Α.Μ.16629 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Η παρούσα πτυχιακή περιέχει πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η έννοια της επιχείρησης αλλά και ο συνδυασμός των συντελεστών που χρειάζεται για την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης καθώς και ποιος είναι ο ...
 • ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.16939; ΚΟΝΤΟΥΛΗ, ΖΩΗ Α.Μ.16792; ΚΥΡΙΚΟΥ, ΖΩΗ Α.Μ.16792 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Βασικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελεύθερη αγορά – οικονομία και ο ανταγωνισμός. Απλές λέξεις που όμως καθορίζουν την καθημερινή μας ζωή – την ανάπτυξη της χώρας μας τόσο οικονομικά όσο και πολιτικά και εν τέλει ...
 • ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α.Μ. 15400; ΡΑΠΤΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Α.Μ.16278 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021-03)
  Μέσα από μελέτη ποικίλης βιβλιογραφίας, επιστημονικών άρθρων και πηγών θα παρατεθούν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική αξιολόγηση μιας ανώνυμης εταιρείας. Η χρηματοοικονομική αξιολόγηση θα γίνει ...
 • ΜΠΙΣΜΠΑΡΔΗ, ΜΑΡΙΑ Α.Μ.16460; ΝΤΟΥΣΚΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α.Μ.16471 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Στο ξεκίνημα της εργασίας αυτής γίνεται μία μικρή εισαγωγή όπου δίνεται η έννοια της επιχείρησης και της λειτουργίας της και συνοπτικά περιγράφονται οι πιο σημαντικές εργασίες της. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια ...
 • ΚΑΖΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ Α.Μ.12148 (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021)
  Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι << Ασφυξία και αντιασφυκτική αγωγή στο ψάρι >>. Πως λοιπόν να αποφύγουμε την ασφυξία στα ψάρια, ή αν συμβεί πώς να την αντιμετωπίσουμε ? Στην αρχή λοιπόν θα εξετάσουμε από ποια όργανα ...

Δείτε Περισσότερα

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου

Αναζήτηση

RSS Feeds