Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Blockchain τεχνολογίες και Ανοικτά Χρηματοοικο-νομικά Συστήματα: Ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πύλης πληροφοριών

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου