Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Πλοήγηση Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ανά ημερομηνία δημοσίευσης

Πλοήγηση Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ανά ημερομηνία δημοσίευσης

Ταξινόμηση κατά: Σειρά: Αποτελέσματα:

 • Χρηστούδης, Χρήστος (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Η πτυχιακή έχει ως θέμα την δημιουργία μίας πολυμεσικής εφαρμογής με σχέση τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρησιμοποιώντας το flash professional της Adobe και άλλα διάφορα βοηθητικά προγράμματα. Μέσα από αυτή τη πτυχιακή θα ...
 • Παναγοπούλου, Μαρία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Η εργασία με τίτλο: «Το Μουσείο της Ακρόπολης: Μελέτη κατασκευής και δημιουργία πολυμεσικής εφαρμογής» έχει ως θέμα της την παρουσίαση κι επεξήγηση του ρόλου και της λειτουργίας μιας εφαρμογής δημιουργήθηκε ως πολυμεσικός ...
 • Σιακαβάρα, Μελαχροινή; Ραυτοπούλου, Ευανθία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Όπως προαναφέραμε η πτυχιακή αυτή αποτελεί εργασία έρευνας και καταγραφής που περιγράφει αναλυτικά τα αρχαιολογικά μνημεία, του αρχαιολογικούς χώρους και τους πολιτιστικούς οργανισμούς στο κέντρο της Αθήνας. Στην πρώτη ...
 • Ψύχης, Εμμανουήλ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Αποτελεί κοινή παραδοχή πως το μουσείο είναι ένα κεντρικός και σημαντικός θεσμός που πλην της ιδεολογίας, παράγει κοινωνική συνοχή, παιδεία και αναψυχή. Στον προνομιακό αυτό χώρο, εξίσου κομβικός είναι και ο ρόλος των ...
 • Τσιριβή, Δήμητρα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Στην πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα μουσεία και ειδικότερα αναφέρονται παραδείγματα των νέων τεχνολογιών από το χώρο των μουσείων, από την Ελλάδα και το ...
 • Κάτσενος, Αθανάσιος; Σοφού, Μαρία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανάδειξη των επιπτώσεων του εθελοντισμού σε σχέση με τα μουσεία, εξετάζοντας ειδικότερα τις επιπτώσεις του στη πολιτιστική κληρονομία. Το θέμα της εργασίας βασίζεται ...
 • Σαρρή, Αικατερίνη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Η παρούσα μελέτη αναλύει συγκεκριμένα αν και κατά πόσο θα μεταβληθεί γενικά η πολιτιστική πολιτική της ΕΕ από την συνένωση και προσαρμογή των πολιτιστικών προγραμμάτων στήριξης σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, συγκρίνει το νέο ...
 • Στογιάντση, Ελένη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα παρουσιαστεί η ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων μέσω του Πολιτιστικού Τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στα βασικά χαρακτηριστικά του Πολιτιστικού Τουρισμού, στο Νομικό πλαίσιο ...
 • Μπίτη, Ευγενία- Αγάπη; Μαρινοπούλου, Ελένη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρείται η παρουσίαση των πτυχών της Νεοελληνικής Τέχνης κατά το 19ο και 20ο αιώνα στο μουσειακό περιβάλλον. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκαν, αφενός, η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Α. Σούτζου ...
 • Μαρνέρα, Δήμητρα- Αγγελική (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Οι φυσικές καταστροφές υπήρχαν πάντοτε και θα συνεχίσουν να υπάρχουν στην ιστορία του πλανήτη ως ακραία φυσικά φαινόμενα, οι επιπτώσεις των οποίων εξαρτώνται άμεσα από την ανθεκτικότητα και ετοιμότητα μιας κοινωνίας έναντι ...
 • Κατσιμάρδου, Πελαγία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μουσειολογικού προγράμματος. Η εικονική αναπαράστασή του», γίνεται προσπάθεια παρουσίασης μιας εικονικής έκθεσης στο χώρο της Αγοράς Αργύρη, στην Πάτρα. Το ...
 • Αλαφογιάννη, Έλλη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Το επιλεγμένο θέμα αποτελεί μια μονογραφία του βίου και της δραστηριότητας του καλλιτέχνη σε συνδυασμό με τα έργα που δημιούργησε στις πόλεις από όπου πέρασε. Ερευνώνται ερωτήματα που προέκυψαν μετά από τέσσερεις αιώνες, ...
 • Μαρίνη, Χριστίνα (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Μέσα από την μελέτη και τον ειδικό σχολιασμό των κειμένων του μουσείου, αναδεικνύεται η ιδιαιτερότητα των λεζάντων στις μουσειακές εκθέσεις για παιδιά, τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να ληφθούν υπ’όψην για την συγγραφή των ...
 • Σγούρα, Χαρίκλεια (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
 • Παππάς, Δημήτριος (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι να αναδείξει την ψηφιοποίηση ορισμένων στοιχείων του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αλλά και την συλλογή οπτικού, ακουστικού, βοηθητικού υλικού με στόχο την άμεση και πιο γρήγορη πρόσβαση ...
 • Γκαραγκούνη, Καλλιόπη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Στην πτυχιακή θα πραγµατοποιηθεί αρχικά µια σύντοµη αναφορά στις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για προστασία και προσέγγιση χώρων «αρνητικής κληρονοµιάς» (negative heritage): τόποι και χώροι ...
 • Χατζηαναγνώστου, Μαρία (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Η εν λόγω εργασία εκπονήθηκε με στόχο να μελετήσει την άρρηκτη σχέση του μουσείου με την εκπαίδευση και ειδικότερα την επιρροή που ασκεί στα Άτομα με Αναπηρίες και στις αποκλίνουσες ομάδες. Μέσα από ιστορικές αναδρομές ...
 • Αλεξάτου, Αφροδίτη; Βλάσταρη, Αννουσιώ (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)
  Τα μουσεία ξεκίνησαν ως ιδιωτικές συλλογές για να φτάσουν σήμερα σε ένα θεσμό δημόσιου χαρακτήρα. Η μορφή ενός μουσείου μεταβάλλεται συνεχώς, ανάλογα με τις ιστορικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτισμικές και οικονομικές ...
 • Σελιώτη, Καλλιόπη (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2016)

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου