Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αναλυτική μελέτη και σύγκριση των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων MS Navision και SAP

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Κομποθρέκας, Αριστοτέλης
dc.contributor.author Καραγιάννης, Ελευθέριος Α.Μ.14536
dc.contributor.author Κοντοδήμας, Παναγιώτης-Νικόλαος Α.Μ. 13545
dc.date.accessioned 2016-09-21T10:47:26Z
dc.date.available 2016-09-21T10:47:26Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/3250
dc.description.abstract Σκοπός της παρούσης εργασίας σχετικά, αναφέρεται η συλλογή, καταγραφή και παρουσίαση Στοιχείων τα οποία αναφέρονται στην αναλυτική μελέτη και σύγκριση των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων MS Navision και SAP. Προκειμένου ωστόσο η εν λόγω εργασία να θεωρείται ορθή και αντιπροσωπευτική ως προς τα Στοιχεία που εξετάζει, διαχωρίζεται σε τρία (3) κεφάλαια και στα οποία αναφέρονται στο μεν πρώτο αναφέρεται η Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται και καταγράφεται η Παρουσίαση και Ανάλυση Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP και στο τρίτο κεφάλαιο επιτελείται σχετικά μια Συγκριτική Ανάλυση Συστημάτων Επιχειρησιακών Πόρων MS Navision & SAP. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Συστημάτων επιχειρησιακών πόρων el
dc.subject MS Navision el
dc.subject SAP el
dc.title Αναλυτική μελέτη και σύγκριση των συστημάτων διαχείρισης επιχειρηματικών πόρων MS Navision και SAP el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου