Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Εφαρμογές των μαθηματικών σε προβλήματα οικονομικών επιστημών.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μεγαρίτης, Αθανάσιος.
dc.contributor.author Tομαρά, Βασιλική.
dc.contributor.author Παιπουτλίδη, Μαρία.
dc.date.accessioned 2017-03-28T08:35:29Z
dc.date.available 2017-03-28T08:35:29Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/4859
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να συνδεθεί η θεωρία των Μαθηματικών με τα Οικονομικά Προβλήματα. Στο Πρώτο Κεφάλαιο (1ο) θα αναφερθούμε στην διάκριση των μαθηματικών, καθώς αναλύεται η έννοια των Οικονομικών Μαθηματικών και παράλληλα παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί που θα μας απασχολήσουν σε όλη την έκταση της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Το Πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις Βραχυπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις (Κεφάλαια 2, 3, 4) και το δεύτερο μέρος τις Μακροπρόθεσμες Οικονομικές Πράξεις (Κεφάλαια 5, 6, 7). Πιο αναλυτικά, στο Δεύτερο Κεφάλαιο (2ο) θα αναλύσουμε τον απλό τόκο μέσω παραδειγμάτων για την κατανόηση αυτού. Συνεχίζοντας, στο Τρίτο Κεφάλαιο (3ο) και Τέταρτο Κεφάλαιο (4ο) θα παραθέσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο τόσο της προεξόφλησης όσο και της αντικατάστασης των συναλλαγματικών σε διαταγή (γραμματίων), αντίστοιχα. Στο Πέμπτο Κεφάλαιο (5ο) αναλύουμε την έννοια του ανατοκισμού ή σύνθετου τόκου για τον υπολογισμό της τελικής αξίας σε διάφορες χρονικές περιόδους μέσω παραδειγμάτων. Εν συνεχεία, στο Έκτο Κεφάλαιο (6ο) πραγματοποιείται εκτενής αναφορά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο μέσω παραδειγμάτων στις ράντες, και τέλος, στο Έβδομο Κεφάλαιο (7ο) παραθέτουμε τα δάνεια μέσω ορισμών και παραδειγμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Μαθηματικά, Οικονομικά. el
dc.subject Τόκος, Απλός(Βραχυπρόθεσμες οικονομικές πράξεις). el
dc.subject Τόκος, Σύνθετος(Μακροπρόθεσμες οικονομικές πράξεις). el
dc.subject Δάνεια - Ράντες. el
dc.title Εφαρμογές των μαθηματικών σε προβλήματα οικονομικών επιστημών. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου