Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η τραπεζική χρηματοδότηση στη Ναυτιλία.

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σύρρος, Νεκτάριος.
dc.contributor.author Kαλύβα, Χρίστινα Χρήστος.
dc.contributor.author Ροδόπουλος, Νικόλαος Μιχαήλ.
dc.contributor.author Τασούλα, Ελευθερία Βάιος.
dc.date.accessioned 2017-07-06T12:08:55Z
dc.date.available 2017-07-06T12:08:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/5711
dc.description.abstract Το θέμα της παρούσης πτυχιακής εργασίας είναι η «Η Τραπεζική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία». Αρχικά στην εισαγωγή δίνονται ο σκοπός, η δομή, η υπόθεση και η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά την συγγραφή του πονήματος αυτού. Στο 1ο κεφάλαιο το: «Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», καθορίζονται εισαγωγικές έννοιες, η λειτουργικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η χρηματοδότηση του τραπεζικού συστήματος (τα πιστωτικά ιδρύματα, χρηματοοικονομική κρίση, προβλήματα στον διατραπεζικό δανεισμό, οι ελληνικές τράπεζες, καταθέσεις στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα), η τραπεζική χρηματοδότηση του εγχώριου ιδιωτικού τομέα (χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, χρηματοδότηση των ιδιωτών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων) και τέλος η εποπτεία του πιστωτικού συστήματος. Στο 2ο κεφάλαιο το: «Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και η Οικονομική Ανάπτυξη», παρουσιάζονται ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη, οι κίνδυνοι - εποπτικό πλαίσιο, οι παθογένειες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τέλος συμπερασματικά στοιχεία. Το θέμα του 3ου κεφαλαίου είναι: «η Ελληνική Ναυτιλία» καταγράφονται οι κύριες τάσεις της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο, η συμβολή των θαλασσίων μεταφορών στην ελληνική οικονομία, η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία και τέλος οι προτάσεις και τα χρονοδιαγράμματα. Στο 4ο κεφάλαιο: «το Πλαίσιο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος στην Ναυτιλία», στοιχειοθετούνται οι στρατηγικές τραπεζικής δανειοδότησης της ναυτιλίας, η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, η ιστορική αναδρομή της ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η επένδυση της ναυτιλίας στη ναύλωση (εμπορικός κύκλος, ναυτιλιακός κύκλος, χαρακτηριστικά ναυτιλιακών κύκλων), η επίδραση ναυτιλιακών κύκλων στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και τέλος η πρόσφορα και ζήτηση ναυτιλιακών υπηρεσιών. Στο 5ο κεφάλαιο η: «Τραπεζική Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση», καταγράφονται εισαγωγικές έννοιες, τα τραπεζικά ναυτιλιακά δάνεια, τα είδη ναυτιλιακής χρηματοδότησης (είδη ναυτιλιακών δανείων, αποπληρωμή ναυτιλιακών δανείων, εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού), τα γεγονότα για τις τράπεζες δανεισμού (πλεονεκτήματα τραπεζικού δανεισμού, μειονεκτήματα τραπεζικού δανεισμού), τα βασικά προβλήματα ναυτιλιακών δανείων και τέλος η χρηματοδότηση της ελληνικής και ελληνόκτητης ναυτιλίας. Στο 6ο κεφάλαιο η: «Έρευνα της Τραπεζικής Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης», παρουσιάζονται οι οικονομικές ναυτιλιακές εργασίες, οι τρόποι ενίσχυση της ακτοπλοΐας, η ανάταση της ελληνικής οικονομίας μέσω της ακτοπλοΐας, η αναμονή των εξελίξεων των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, και τέλος τα αποτελέσματα της συνέντευξης αρμόδιων για την έκδοση ναυτιλιακών δανείων από τις εξής τράπεζες: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ., Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς. Τέλος στα συμπεράσματα απαριθμούνται επιγραμματικά οι έννοιες που αναλύθηκαν κατά την συγγραφή της πτυχιακής εργασίας: «Η Τραπεζική Χρηματοδότηση στη Ναυτιλία».   el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. el
dc.subject Τραπεζικό σύστημα, Ελληνικό - Ανάπτυξη, Οικονομική. el
dc.subject Ναυτιλία, Ελληνική. el
dc.subject Τραπεζική Χρηματοδότηση - Ναυτιλία. el
dc.title Η τραπεζική χρηματοδότηση στη Ναυτιλία. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου