Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Αποτελέσματα της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων στην οικονομία

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Μπράβου, Σπυριδούλα
dc.contributor.author Αναστασόπουλος, Χαράλαμπος Α.Μ. 13118
dc.contributor.author Ζαφειρόπουλος, Γεώργιος Α.Μ. 14052
dc.date.accessioned 2019-01-23T08:09:16Z
dc.date.available 2019-01-23T08:09:16Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7378
dc.description.abstract Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας κας Σπυριδούλας Μπράβου. Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει και να σχολιάσει την ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και να διερευνήσει την επίδραση και τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους στην οικονομία. Η σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης της Πληροφορικής και των Πληροφοριακών Συστημάτων την τελευταία περίοδο, αναδεικνύει τις δυνατότητες επεξεργασίας όλο και περισσότερο μεγάλου όγκου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο καθώς και εφαρμογών, οι οποίες αγγίζουν σχεδόν κάθε πτυχή της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών όσο και στο επίπεδο του ατομικού χρήστη. Επίσης γίνεται αναφορά στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και τις Ηλεκτρονικές αγορές αποτυπώνοντας την εξέλιξη τους, τα είδη τους, τα θέματα ασφαλείας τους, καθώς και τη λειτουργία τους στην Ελλάδα Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας μελετώνται περιπτώσεις εφαρμογών με εκτενή αναφορά στον κλάδο της Λογιστικής. Διερευνάται ιδιαιτέρως η σχέση δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, με παράδειγμα την τρέχουσα φορολογική διαδικασία η οποία εμπλέκει το δημόσιο φορολογικό σύστημα και τους ιδιώτες λογιστές σε μια δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης λόγω ακριβώς των πληροφοριακών συστημάτων. Η διερεύνηση των εφαρμογών στον ιδιωτικό τομέα εστιάζεται στο χώρο των τραπεζών και τις νέες υπηρεσίες που έχουν δημιουργηθεί σε αυτόν. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Οικονομία el
dc.subject Ηλεκτρονικό εμπόριο el
dc.title Αποτελέσματα της ανάπτυξης των πληροφοριακών συστημάτων στην οικονομία el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου