Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η πορεία των επιχειρήσεων μέσα από την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων , μελέτη περιπτώσεων

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Βελτσίστας, Κωνσταντίνος
dc.contributor.author Σωτήρ, Τσβέτα Α.Μ.14321
dc.contributor.author Τρατρά, Ιωάννα Α.Μ. 14395
dc.date.accessioned 2019-02-11T10:26:38Z
dc.date.available 2019-02-11T10:26:38Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7420
dc.description.abstract Στην παρούσα εργασία πρόκειται να ασχοληθούμε με την πορεία των επιχειρήσεων σύμφωνα με ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους. Έχουν επιλεχθεί 3 επιχειρήσεις όπου ανήκουν στον ξενοδοχειακό κλάδο, οπότε θα εξεταστεί και ο συγκεκριμένος κλάδος καθώς και ο τουριστικός κλάδος στον οποίον υπάγεται. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της λογιστικής και πιο συγκεκριμένα της ξενοδοχειακής λογιστικής, οι βασικές ξενοδοχειακές αρχές ενώ επίσης αναφέρονται και το προβλήματα της ξενοδοχειακής λογιστικής καθώς οι επιχειρήσεις με τις οποίες πρόκειται να ασχοληθούμε ανήκουν στον συγκεκριμένο κλάδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο πρόκειται να ασχοληθούμε αναλυτικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται τα ξενοδοχεία, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού κλάδου, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο ξενοδοχειακός κλάδος , τις προοπτικές και τις τάσεις που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος καθώς και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στον ξενοδοχειακό κλάδο. Στο τρίτο κεφάλαιο θα εξετάσουμε με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε θεωρητικό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα 4 είδη της αναλύσεως των λογιστικών καταστάσεων, η έννοια των αριθμοδεικτών καθώς και οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών οι οποίες αναλύονται παρακάτω. Και πιο συγκεκριμένα οι κατηγορίες αυτές των αριθμοδεικτών είναι οι αριθμοδείκτες περιουσιακής διάρθρωσης ενεργητικού, οι αριθμοδείκτες περιουσιακής διάρθρωσης κεφαλαίου, οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας της επιχείρησης, οι αριθμοδείκτες ρευστότητας της επιχείρησης και τέλος οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας της επιχείρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο πρόκειται να παρουσιαστούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων Αστήρ Πάλας Βουλιαγμένης, Hilton και Μεγάλη Βρετανία. Αναλυτικά θα παρουσιαστούν τα στοιχεία των εταιρειών, οι δραστηριότητες της κάθε εταιρείας καθώς και οι στόχοι της. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει μια πλήρης ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των τριών ξενοδοχείων για τα έτη 2009 έως 2012. Θα έχουμε την δυνατότητα να εξετάσουμε και να συγκρίνουμε την πορεία των ξενοδοχείων, μέσω των αριθμοδεικτών τους. Στο έκτο κεφάλαιο, έπειτα από την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ξενοδοχείων που προηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα διαπιστώσουμε ποιο από τα τρία ξενοδοχεία έχει την καλύτερη πορεία στα έτη τα οποία εξετάσαμε. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις - οικονομική κρίση el
dc.subject Ξενοδοχειακή λογιστική el
dc.title Η πορεία των επιχειρήσεων μέσα από την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων , μελέτη περιπτώσεων el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου