Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής στους ΟΤΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Σμαράϊδος, Βασίλειος
dc.contributor.author Ρώσση, Άννα - Μαρία Α.Μ. 16493
dc.contributor.author Λέκκος, Βασίλειος Α.Μ. 16437
dc.date.accessioned 2019-03-20T12:01:00Z
dc.date.available 2019-03-20T12:01:00Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7508
dc.description.abstract Ο γενικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι γενικά να διερευνήσει το βαθμό εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), και συγκεκριμένα στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας. Η επεξήγηση της τήρησης της λογιστικής στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης αποκαλύπτει ότι οι εν λόγω οργανισμοί επηρεάζονται εν μέρει από διάφορους παράγοντες και εν μέρει από τους ίδιους παράγοντες, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ισχύς και η αυστηρότητα του θεσμικού πλαισίου (νομοθεσία, κυρώσεις, δικαστικές υποθέσεις) παίζουν σημαντικό ρόλο σε σχέση με το εάν και πώς επηρεάζεται κάθε τομέας από ορισμένους οικονομικούς, πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες. Επιπλέον, οι μελέτες δείχνουν ότι παράγοντες όπως ο ανταγωνισμός στην αγορά, η νομική μορφή της εταιρείας, η περιφερειοποίηση, ο διατομεακός συντονισμός και το εμπλεκόμενο ελεγκτικό γραφείο τροποποιούν, αντικαθιστούν ή εισάγουν τις νέες θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές δυνάμεις που επηρεάζουν τη λογιστική συμμόρφωση. Αυτοί είναι όλοι οι παράγοντες που μπορούν να συνδεθούν με δημοτικές μεταρρυθμίσεις, παρέχοντας έτσι κάποια στοιχεία σχετικά με τις συνέπειες αυτών των μεταρρυθμίσεων. Όσον αφορά τη κοστολόγηση, τα στοιχεία ποικίλουν ανάλογα με τους εξωτερικούς παράγοντες όπως (πληθυσμός, φορολογική βάση και φορολογικός συντελεστής), γεγονός που υποστηρίζει την άποψη ότι η κοστολόγηση ενδέχεται να επηρεαστεί από εξωτερικά κίνητρα παρακολούθησης της ζήτησης και πολιτικής σηματοδότησης. Η επίπτωση είναι ότι ο έλεγχος μπορεί όχι μόνο να είναι ένα εργαλείο για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης. μπορεί επίσης να είναι ένα εργαλείο για τη διαχείριση των σχέσεων με τους ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, στο πρακτικό μέρος της εν λόγω εργασίας, έχουν μοιραστεί ερωτηματολόγια σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούν την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής στους οργανισμούς τους, όπου θα τα παρατεθούν αναλυτικά τα αποτελέσματα στο τελευταίο κεφάλαιο. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης - Αναλυτική λογιστική el
dc.subject Σχάδιο Καλλικράτης - Περιφέρια Δυτικής Ελλάδας el
dc.title Η διερεύνηση του βαθμού εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής στους ΟΤΑ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου