Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Ντόκας, Αλέξανδρος
dc.contributor.author Σπυράκου, Ιωάννα Α.Μ. 7860
dc.date.accessioned 2019-04-02T09:27:02Z
dc.date.available 2019-04-02T09:27:02Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7524
dc.description.abstract Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργεί και αναπτύσσεται ο τραπεζικός κλάδος, υπόκεινται σημαντικές μεταβολές. Ο παραδοσιακός χώρος των τραπεζών αλλάζει λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού και αρχίζει να προσφέρει όλο και περισσότερες νέες και βελτιωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες προσανατολισμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη. Οι παραδοσιακές εργασίες έχουν εμπλουτιστεί και αυτοματοποιηθεί με την είσοδο της νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας επηρεασμένες τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Σε αυτή τη δύσκολή συγκύρια λόγο της οικονομικής κρίσης το Μάρκετινγκ καλείται να δώσει πειστικές απαντήσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα στα προβλήματα που το ταλανίζουν και χαράξει νέους δρόμους διαφυγής και εξόδου από την κρίση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται και αναπτύσσεται οι βασικές έννοιες που καθημερινά ακούμε αλλά πραγματικά δεν έχουμε εμβαθύνει στην ορολογία, ενώ παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στην ζωή μας. Αρχικά λοιπόν στο κεφάλαιο1 αναφέρονται και επεξηγούνται ορισμοί γύρω από το τι είναι Μάρκετινγκ. Γίνεται εκτενής αναφορά στην δημιουργία και στην εξέλιξη του Μάρκετινγκ και αναλύεται ο λόγος εφαρμογής αυτού. Στο κεφάλαιο2 αναλύονται ορισμοί σχετικά με το τραπεζικό Μάρκετινγκ, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον διερευνούμε τους στόχους και τις στρατηγικές που χρησιμοποιεί το σύγχρονο Μάρκετινγκ για να επιτύχει τους στόχους του. Στο κεφάλαιο3 μελετούμε την διοικητική του τραπεζικού Μάρκετινγκ και τον ρόλο που διαδραματίζει αυτή στις αποφάσεις του εφαρμογής Μάρκετινγκ. Επιπλέον εξετάζεται ενδελεχώς τα στοιχεία που αποτελούν το επονομαζόμενο «Μίγμα Μάρκετινγκ», ενώ γίνεται λόγος και για την επικαιροποιησή του. Δηλαδή, πως οι μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά και η επανατοποθέτηση των στόχων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν οδηγήσει σε νέα δεδομένα και κατ΄επέκταση στην προσθήκη νέων στοιχείων στο μίγμα. Στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η δυσμενής κατάσταση που βρίσκεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα στη Ελλάδα σήμερα. Περιγράφεται λεπτομερώς η χρηματοοικονομική κρίση, η κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες, οι τρόποι επιβίωσης του τραπεζικού τομέα και η εφαρμογή Μάρκετινγκ υπό αυτές τις συνθήκες. Στο κεφάλαιο5 παρουσιάζουμε κάποια παραδείγματα επιτυχημένου Μάρκετινγκ στον τραπεζικό τομέα. Αναλύονται στρατηγικές και αποφάσεις της τραπεζικής διοίκησης απαντώντας στους προβληματισμούς που έθετε το σύγχρονό Μάρκετινγκ και οι κανόνες του. Τελειώνοντας στο κεφάλαιο 6 περιγράφονται χρήσιμα συμπεράσματα που απορρέουν από την ανάλυση, τους τρόπους και την εφαρμογή Μάρκετινγκ στην σημερινή συγκυρία. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Τραπεζικό μάρκετινγκ el
dc.subject Χρηματοπικστωτικά ιδρύματα el
dc.title Τραπεζικό μάρκετινγκ el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου