Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα και οι επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νικολακοπούλου, Φωτεινή
dc.contributor.author Κανούρης, Νικόλαος Α.Μ. 13235
dc.date.accessioned 2019-04-15T09:47:37Z
dc.date.available 2019-04-15T09:47:37Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/7549
dc.description.abstract Η παρούσα εργασία, που εκπονείται στο πλαίσιο του μαθήματος Ελληνική Οικονομία έχει ως αντικείμενο την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει στον αγροτικό τομέα. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, έγινε διότι θέλαμε να δούμε τις επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα πριν και μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πτυχιακή εργασία αποτελείται από εφτά κεφάλαια. Στο πρώτο και στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η πορεία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την ίδρυση της έως και σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική με στόχο την διεύρυνση της. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Ελλάδα πριν την ένταξη στην ΕΟΚ, καθώς επίσης και στις εξελίξεις και τις επιδράσεις που παρουσιάστηκαν μετά από την ένταξη στην ΕΟΚ και την επιβολή Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία τίθεται σε εφαρμογή, καθώς και του νέου Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ελέγχου των αγροτών. Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι επιπτώσεις της εφαρμογής της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην ελληνική γεωργία. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρονται οι εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν στην αγροτική παραγωγή μετά την ένταξη στην ΕΟΚ. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση ορισμένων συμπερασμάτων. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Αγροτικός τομέας el
dc.subject Αγροτική πολιτική el
dc.subject Ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα - Ελλάδα el
dc.title Η ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα και οι επιπτώσεις στον αγροτικό τομέα el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου