Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αλγόριθμοι αναγνώρισης και καταμέτρησης ανθρώπων σε ελεγχόμενο περιβάλλον

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές