Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Νίκας, Ιωάννης
dc.contributor.author Σταυριανού, Σόφια
dc.date.accessioned 2020-08-27T09:49:57Z
dc.date.available 2020-08-27T09:49:57Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8419
dc.description.abstract Ο τουρισμός αποτελεί για πολλές χώρες τον κινητήριο μοχλό οικονομικής και κοινωνικής προόδου μιας χώρας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η χώρα μας, η Ελλάδα, στην οποία εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνει εδώ και χρόνια, ο τουρισμός λειτούργησε ‒και λειτουργεί‒ ιδιαίτερα αποδοτικά ως η «βαριά» βιομηχανία της χώρας, προσφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα εισροή εκατομμυρίων τουριστών από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα μεγάλη αύξηση στο ΑΕΠ. Στην παρούσα εργασία μελετάται η εφαρμογή των εργαλείων του διαδικτύου στα συστήματα μάρκετινγκ και τουριστικών υπηρεσιών στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. Γίνεται αναφορά στις σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες που παρέχει το δια¬δίκτυο και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέσο διαχείρισης και προώθησης του τουριστικού προϊόντος. Με βάση στατιστικά δεδομένα συμπεραίνεται ότι η τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, όπως ανεπαρκής τεχνο¬λογική υποδομή, ανειδίκευτο ανθρώπινο δυναμικό και οικονομική αδυναμία υιο¬θέτησης των νέων συστημάτων αλλά παρόλα αυτά καταβάλλονται σημαντικές προ¬σπάθειες για να υιοθετήσει τις σύγχρονες τάσεις της ζήτησης και της ανταγω¬νι¬στικότητας, αναπτύσσοντας έτσι τις μεθόδους και τα εργαλεία του ηλεκτρονικού τουρισμού. Το εργαλείο τουριστικής προώθησης που μελετήθηκε ήταν ο αποτελεσματικός σχεδιασμός και λειτουργία ενός ψηφιακού ταξιδιωτικού οδηγού. Πλέον λόγω της αυξημένης ανάπτυξης της τεχνολογίας σε συνδυασμό με τον τουρισμό, έχουν δημιουργηθεί πολλών ειδών ψηφιακές πλατφόρμες που εκτός των άλλων διαθέτουν και ταξιδιωτικούς οδηγούς. Κατεγράφησαν τα πλεονεκτήματά τους και δόθηκαν στοιχεία και χαρακτηριστικά κάποιων από τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες ταξιδιωτικών οδηγών παγκοσμίως. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher Πανεπιστήμιο Πατρών el
dc.subject Τουρισμός el
dc.subject Ψηφιακοί οδηγοί el
dc.subject Πληροφοριακά συστήματα el
dc.subject Τουριστικοί διαδικτυακοί ιστότοποι el
dc.title Ψηφιακοί ταξιδιωτικοί όδηγοι. el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου