Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Μέθοδοι σύνταξης προϋπολογισμού και ταμειακών ροών

Εμφάνιση απλής εγγραφής

dc.contributor.advisor Παππάς, Γεώργιος
dc.contributor.author ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ, ΗΛΙΑΣ
dc.date.accessioned 2020-11-26T09:52:14Z
dc.date.available 2020-11-26T09:52:14Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.uri http://repository.library.teimes.gr/xmlui/handle/123456789/8850
dc.description.abstract Στην εργασία αυτή μελετάμε τη σημασία του προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών. Αρχικά εξετάζουμε τον προϋπολογισμό που αντιπροσωπεύει το πλάνο δράσης και τα στρατηγικά́ σχεδία μιας επιχείρησης. Η κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτελεί ένα εργαλείο αξιολόγησης της οικονομικής πορείας και των προοπτικών της επιχείρησης. Επίσης, το σύστημα κατάρτισης προϋπολογισμού διακρίνεται σε αρκετές κατηγορίες, με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα το μέγεθος της επιχείρησης. Ωστόσο έχει και πολλούς επικριτές, οι οποίοι επικεντρώνονται στα μειονεκτήματα που μπορεί να έχει ένας προϋπολογισμός στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης .Παρόλο αυτά, συνεχίζει να εφαρμόζεται σε ιδιωτικούς αλλά και σε δημόσιους οργανισμούς, ως η ‘’πυξίδα’’ για την επίτευξη των στόχων τους. Ταυτόχρονα, η ταμειακή ροή αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ύπαρξης μιας επιχείρησης διότι η ύπαρξη ρευστών διαθέσιμων είναι το απαραίτητο «καύσιμο» που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Η κατάσταση ταμειακών ροών αποτελεί μία από τις πέντε οικονομικές καταστάσεις και οι χρήστες αυτής, όπως οι επενδυτές, μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης. Συνεπώς, για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων μίας επιχείρησης κρίνεται απαραίτητο η σύνταξη του προϋπολογισμού και της κατάστασης ταμειακών ροών σε τακτά χρονικά διαστήματα. Στην εργασία αυτή, επικεντρωνόμαστε στη μελέτη της σύνταξης των δύο παραπάνω εργαλείων που αποτελούν το μέσο στήριξης της σύγχρονης επιχείρησης. el
dc.language.iso el_GR el
dc.publisher ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας el
dc.subject Προϋπολογισμός el
dc.subject Ταμειακές ροές el
dc.subject Αναλυτική λογιστική el
dc.title Μέθοδοι σύνταξης προϋπολογισμού και ταμειακών ροών el
dc.type Πτυχιακή Εργασία el


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Αναζήτηση στο Καταθετήριο


Σύνθετη αναζήτηση

Πλοήγηση

Ο λογαριασμός μου