Ιδρυματικό Καταθετήριο DSpace

Αισθητικοκινητική αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο – Ανανέωση της Ελληνικής Έκδοσης της κλίμακας Fugl-Meyer άνω και κάτω άκρου και διασκευή στα ελληνικά του εγχειριδίου χρήσης

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές